Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Director economic - Fisa de evaluare a performantelor actualizata 2021

05 /Feb2021
Director economic - Fisa de evaluare a performantelor actualizata 2021
Tags: fisa de evaluare director economicevaluare performante director economicfisa evaluare cod cor 112020

Regasiti mai jos fisa de evaluare a performantelor Director economic, cod COR 112020, cu precizarea ca la finalul articolului puteti descarca si un model editabil pentru fisa de evaluare a performantelor.

Unitatea: _______________________________________________
Nr. ord. Reg. Com./an: ____________________________________
CUI: ___________________________________________________
Sediu: __________________________________________________
 
Fisa de evaluare a performantelor individuale
Scopul Evaluarii
…………………..…………………..…….. Perioada evaluata
………..………….…………………….

I. IDENTIFICAREA POSTULUI
Postul: Director Economic Financiar-Contabil (cod COR 112020) Marca :.............
 
Numele si prenumele persoanei evaluate:…………………………..…………………
Locul de munca:..........................................................................................................
 
Numele si prenumele sefului direct (evaluator 1):..………………..……………………
Functia:………………………………………………………………….…………………..
Locul de munca:…………………………………………………………………………….
Nr.
crt. Obiectivele individuale corespunzatoare fisei postului Criterii de performanta
Se noteaza de la 1 la 5
5 - Foarte bine
4 - Bine 
3 - Mediu
2 - Satisfacator
1 - Nesatisfacator 

II. DESCRIEREA POSTULUI  
 
1. Organizeaza, conduce si controleaza  activitatile financiar-contabile pentru imbunatatirea activitatii economico-financiare a societatii
 
2 Gestioneaza resursele financiare necesare atingerii obiectivelor firmei.
 
3. Elaboreaza si propune spre aprobare masurile de imbunatatire a activitatii economico-financiare a societatii.
 
4. Elaboreaza si asigura implementarea politicilor si strategiilor financiar-contabile ale firmei.
 
5 Asigura elaborarea de studii si analize cu privire la profitabilitatea activitatii, eficienta utilizarii capitalului de lucru, evolutia acumularilor banesti, a structurii cheltuielilor materiale si a altor indicatori economico-financiari.
 
6 Organizeaza analiza lunara a necesarului de lichiditati , urmareste situatia stocurilor de valori materiale si ia masuri pentru incadrarea in normativul total al mijloacelor circulante
 
7 Asigura mentinerea permanenta a capacitatii de plata a societatii, a obligatiilor fata de  creditorii societatii.
 
8 Asigura plata la termen a obligatiilor firmei fata de bugetul de stat si fata de alte institutii.
 
9 Organizeaza si asigura intocmiriea situatiilor financiare ale companiei.
 
10 Organizeaza, conduce si controleaza inventarierea generala anuala a patrimoniului..
 
11 Asigura respectarea prevederilor legale privind integritatea patrimoniului din domeniul propriu de activitate,raspunde pentru reintregirea acestuia in cazul in care a fost pagubit.
 
12 Mentine legatura cu bancile si cu alte institutii financiare..
 
13 Urmareste permanent legislatia din domeniul financiar-contabil si asigura respectarea acesteia.
 
14 Stabileste sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in baza fiselor de post.
 
15 Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.
 
16 Reprezinta societatea alaturi de managementul companiei in raporturile cu autoritatile centrale, locale si Administratia Financiara.
 
17 Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de activitate.
 
18 Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in relatiile din interiorul si din exteriorul companiei
 
19 Raspunde de mentinerea in cadrul colectivului a unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru
 
20 Respecta procedurile interne legate de utilizarea instrumentelor, a aparaturii din dotare , raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre personalul din subordine cat si de informarea privind orice defectiune in functionare

 
21 Identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a acestuia.
 
22 Raspunde de eficienta, calitatea si corectitudinea lucrarilor executate de personalul din subordine
 
23 Raspunde de depunerea documentelor financiar-contabile la DGFP, la celelalte institutii in drept.
 
24 Respecta normele privind Securitatea si Sanatatea in Munca si PSI si raspunde de insusirea (la locul de munca, periodic)si respectarea acestora de catre personalul din subordine.
25 Raspunde de pastrarea fiselor de instruire individuala ale angajatilor din subordine,i de luarea la cunostinta si aplicarea masurilor stabilite in urma evaluarii riscurilor in zonele cu risc ridicat.
 
26 Raspunde de luarea masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de alta natura stabilite de angajator in Planul de prevenire si protectie in urma evaluarii riscurilor, pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor din subordine.
 
27 Respecta Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare si Functionare, actele normative in vigoare, Contractul Colectiv de Munca aplicabil, si raspunde de respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine.
 
Total: _____pct.   Procentaj: _____ (din total maxim de 135 puncte posibile)
 
III. Specificatiile postului 
 
1 Cunoaste (profesionist) legislatia in domeniul financiar-contabil
 
2 Dovedeste abilitati numerice, abilitati de comunicare si negociere
 
3 Dovedeste competente de dezvoltarea echipei
 
4 Detine capacitate de decizie si asumarea responsabilitatii
 
5 Dovedeste rezistenta la efort, la stres, o stabilitate psihica, un echilibru emotional, constanta in atitudini;
 
6 Preocupat pentru ridicarea nivelului profesional individual
 
7 Detine o capacitate de analiza si sinteza, o atitudine pozitiva si abilitati de a mobiliza echipa din subordine
 
Total: _____pct.   Procentaj: _____ (din total maxim de 35 puncte posibile)
 
TOTAL GENERAL: 
 
_________ puncte, procentaj: ____________ (din total maxim de 170 puncte posibile)
 
CALIFICATIV GENERAL ____________________________________
Obiective stabilite pentru angajat (plan individual de dezvoltare):
 
.............................................................................................................................................................................................................................. Termen:
..........................................................
Observatii persoana evaluata
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Semnatura persoanei evaluate:
 
Observatii sef direct …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Semnatura sef direct (evaluator 1)
INTOCMIT 
Seful direct (Evaluator 1)
Nume/ prenume
……………………. ANGAJAT
Nume/prenume
 
…………………. VERIFICAT (Management, evaluator 2 daca este cazul)
Nume/prenume
………………….. VIZAT 
(Sef Resurse Umane daca este cazul)
Nume/prenume
 
…………………….
Data: Semnatura Data  Semnatura: Data : Semnatura: Data: Semnatura:
REZULTATUL CONTESTATIEI:
Punctajul:………………………………………………………………………………………………
Calificativul general:…………………………………………………………………………………..
 
Semnatura Mangement (Evaluator  2):
Data:
AM LUAT LA CUNOSTINTA A REZULTATUL CONTESTATIEI
Semnatura persoanei evaluate:
 
Data:
 
 
Raspuns oferit de Carmen Dolores Gosa pentru PortalCodulMuncii.ro 
 
 
 

Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Director economic - Fisa de evaluare a performantelor actualizata 2021":
Rating:

Nota: 3.67 din 5 din 6 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".