Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Fisa de post 2023. Ce elemente trebuie sa contina si cine are OBLIGATIA de a o intocmi?

16 /Ian2023
Fisa de post 2023. Ce elemente trebuie sa contina si cine are OBLIGATIA de a o intocmi?
Tags: fise de post elemente obligatoriimodele fise de postfisa de post 2023

"Va rog sa ma ajutati cu articolele ce fac referire la fisa de post, ce elemente obligatorii trebuie sa contina aceasta si cine are obligatia de a o intocmi."

Raspunsul specialistilor: 

La art. 17 din Legea 53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare se prevede ca salariatul trebuie sa fie informat cu privire la functia/ocupatia conform COR sau altor acte normative, precum si la fisa postului, cu specificarea atributiilor postului.

Alte prevederi ale Codului muncii:

- Salariatul are obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului (art. 39 alin. (2) lit. a) din Codul muncii).

- Salariatul are obligatia de a-si exercita atributiile de serviciu cu fidelitate fata de angajator (art. 39 alin. (2) lit. d) din Codul muncii).

- Angajatorul are dreptul sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat (art. 40 alin. (1) lit. b) din Codul muncii).

- In completarea sarcinilor trasate prin fisa postului, angajatorul are dreptul sa dea salariatilor dispozitii cu caracter obligatoriu, sub rezerva legalitatii (art. 40 alin. (1) lit. c) din Codul muncii).

- Angajatorul are dreptul sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu (art. 40 alin. (1) lit. d) din Codul muncii).

- Angajatorul minorului care are varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani nu va putea stabili pentru acesta atributii ce constau in prestarea de activitati ce nu sunt potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, care ar putea aduce atingere sanatatii, dezvoltarii si pregatirii profesionale (art. 13 alin. (2) din Codul muncii).

- Partile nu pot incheia un contract individual de munca care sa aiba ca obiect prestarea unor activitati ilicite sau imorale (art. 15 din Codul muncii).

- Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii, respectiv salariatul cu privire la (…) functia/ocupatia conform Clasificatiei Ocupatiilor din Romania sau a altor acte normative si atributiile postului (art. 17 alin. (3) lit. d) din Codul muncii).

- Angajatul are obligatia de a-si exercita temporar unele lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu si in afara locului muncii, din dispozitia unilaterala a angajatorului (art. 43 din Codul muncii).

- Angajatorul poate modifica temporar felul muncii si implicit, si principalele sarcini si responsabilitati ce revin postului ocupat de angajat, fara a mai fi necesar consimtamantul acestuia, in situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a sa- lariatului (art. 48 din Codul muncii).

Rentrop & Straton va ofera acum cea mai bogata culegere de fise de post actualizate conform noului COR in vigoare: 250 modele de fise de post, EDITABILE, toate continand criterii de evaluare a performantelor va ajuta acum, pe dvs., angajator/sef HR, in orice situatie, detalii AICI >>>

- In cazul constatarii nulitatii contractului individual de munca, persoana are dreptul la remunerarea muncii sale corespunzator modului de indeplinire a atributiilor de serviciu (art. 57 alin. (5) din Codul muncii).

- Incalcarea prevederilor contractului individual de munca, a ordinelor si dispozitiilor legale ale conducatorilor ierarhici, poate constitui abatere disciplinara care poate genera posibilitatea sanctionarii disciplinare a salariatului in conformitate cu dispozitiile art. 248 si urm. din Codul muncii.

- In cazul in care prin decizia organelor de expertiza medicala se stabileste ca salariatul nu isi mai poate indeplini atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat, fiindca a intervenit o inaptitudine fizica si/sau psihica, angajatorul poate dispune concedierea acestuia, conform art. 61 lit. c) din Codul muncii.

- In cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat manifestand un nivel profesional scazut sau in- competenta, indeplinindu-si defectuos sarcinile de serviciu, angajatorul poate dispune concedierea acestuia, potrivit art. 61 lit. d) din Codul muncii.

- In contractul de punere la dispozitie incheiat cu agentul de munca temporara utilizatorul va indica, tinand cont de specificul posturilor similare, caracteristicile postului, in special calificarea necesara, locul executarii misiunii si programul de lucru (art. 91 alin. (2) lit. b) din Codul muncii).

- Salariatii cu munca la domiciliu isi indeplinesc atributiile specifice functiei la domiciliu, stabilindu-si singuri programul de lucru (art. 108 din Codul muncii).

- La elaborarea normei de lucru angajatorul va tine cont de sfera atributiilor, precum si de specificul fiecarei activitati (art. 132 din Codul muncii).

- Adaptarea salariatilor la cerintele postului sau ale locului de munca se realizeaza prin formare profesionala in conditiile art. 192 si urm. din Codul muncii.

- In perioada derularii contractelor de calificare profesionala, respectiv de adaptare profesionala, formatorul are obligatia de a supraveghea indeplinirea atributiilor de serviciu corespunzatoare postului ocupat de salariatul in formare (art. 207 alin. (1) din Codul muncii).

Comandati acum colectia dvs. de 250 Modele de Fise de post - Contine modele de fise de post actualizate conform GDPR, perfect legale! Asigurati-va ca detineti fisa de post corecta, completa, care gestioneaza total activitatea angajatului dvs.!
E gata in doar 5 minute, modelele fiind editabile si adaptabile postului din firma, detalii aici >>> 

- Angajatorul are obligatia sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul (art. 253 alin. (1) din Codul muncii), obligatia fiind reciproca.

Prevederi ale Ordinului M.M.S.S. nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca, modificat si completat de Ordinul M.M.S.S. nr. 76/2003 si Ordinul nr. 1.616/2011:

- Clauza referitoare la felul muncii are caracter obligatoriu si presupune reglementarea functiei/meseriei in conformitate cu Clasificatia Ocupatiilor din Romania (COR) si este stabilita de pct. E din modelul– cadru al contractului individual de munca, aprobat prin Ordinul M.M.S.S. nr. 64/2003, modificat si completat.

- Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca, asa cum rezulta din pct. F din modelul-cadru al contractului individual de munca, aprobat prin Ordinul M.M.S.S. nr. 64/2003, modificat si completat.

- Prevederile Codului muncii cuprinse la art. 39 si art. 40, referitoare la drepturile si obligatiile reciproce ale angajatului si ale angajatorului sunt reluate si la pct. M din modelul-cadru al contractului individual de munca, aprobat prin Ordinul M.M.S.S. nr. 64/2003, modificat si completat.

Prevederile Legii 76/2002, modificata si completata, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, completate cu cele ale H.G. nr. 174/2002, modificata si completata, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002:

- Prevederile art. 10 din Legea somajului impun angajatorilor sa comunice Agentiei pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora, sub sanctiunea amenzii contraventionale cuprinsa intre 1.500 si 2.500 lei.


Aceasta este obligatia de anuntare a asa-zisei vacante a postului, care consta in comunicarea pe suport de hartie sau electronic a locurilor de munca devenite disponibile, ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu sau a locurilor de munca nou-create.


Din analiza Anexei nr. 1 din H.G. nr. 174/2002 ce trebuie transmisa rezulta ca angajatorul trebuie sa comunice Agentiei pentru ocuparea fortei de munca informatii specifice fisei postului, respectiv: denumirea ocupatiei, conditiile de munca (vechimea in domeniu, studiile, alte conditii specifice).

Legea nr. 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca


In cazul in care de organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca se ocupa un lucrator desemnat prin decizie de angajator, in fisa postului lucratorului respectiv vor fi consemnate activitatile de prevenire si protectie pe care trebuie sa le efectueze acesta.
Lucratorul desemnat sau serviciul intern si/sau serviciul extern de prevenire si protectie (in functie de cine se va ocupa de organizarea activitatilor de prevenire si protectie in firma) va face propuneri pentru atributiile si raspunderile in domeniul securitatii si sanatatii in munca ce vor reveni fiecarui angajat, in functie de munca desfasurata. Acestea se vor consemna in fisa postului, cu aprobarea angajatorului.

Fisa postului este un document care precizeaza sarcinile si responsabilitatile ce-i revin titularului postului, conditiile de lucru, standardele de performanta, modalitatea de recompensare.

Pentru a simplifica procesul elaborarii fisei postului, va prezentam in continuare principalele elemente con titutive ale acesteia:

1. identificarea postului;
2. descrierea postului;
3. specificatiile postului.

In literatura de specialitate exista unele opinii care sustin ca in fisa postului ar trebui incluse si beneficiile, formele de recompensare si volumul acestora. Depinde de dvs. daca acceptati sau nu aceasta opinie

Identificarea postului cuprinde informatii despre:

a) numele si prenumele titularului;
b) denumirea postului;
c) pozitia din COR;
d) departamentul / locatia (biroul, atelierul, sectia sau compartimentul in care angajatul isi desfasoara in mod constant activitatea);
e) nivelul postului (locul ocupat de post in cadrul organigramei firmei);
f) relatiile organizatorice (ierarhice, functionale si de reprezentare).

Descrierea postului (job description) contine informatii referitoare la:

a) scopul general al postului;
b) obiectivele postului;
c) sarcinile si responsabilitatile postului (grupate in functie de importanta si frecventa lor);
d) conditiile de lucru;
e) indicatorii de performanta si perioada de evaluare a performantelor;
f) evolutii posibile (posibilitatile de avansare).

Toate aspectele legate de descrierea postului se decid la nivelul unitatii in functie de specificul firmei, de marimea acesteia si de conditiile concrete.

Specificatiile postului (job specification) contin informatii referitoare la cunostintele, aptitudinile, trasaturile de personalitate, motivatiile, atitudinile, interesele si experienta pe care trebuie sa le posede o persoana pentru a indeplini corespunzator cerintele postului, si anume:
a) nivelul de studii;
b) calificarea / specializarea necesara;
c) competentele postului (cunostintele, aptitudinile, trasaturile de personalitate, motivatiile, atitudinile, interesele);
d) experienta de lucru necesara (vechimea in specialitatea ceruta de post).

Toate aceste elemente se stabilesc in firma, in functie de nevoile specifice pentru postul respectiv.

In functie de marimea unitatii fisa postului este intocmita de persoana desemnata de catre angajator cu incheierea contractelor individuale de munca. Fisa postului este anexa la contractul individual de munca si face parte integranta din acesta.

Un raspuns valabil la data de 11.05.2022, oferit de expertii de la PortalCodulMuncii >>>

 

de Ionut Petre


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Fisa de post 2023. Ce elemente trebuie sa contina si cine are OBLIGATIA de a o intocmi?":
Rating:

Nota: 4.66 din 5 din 25 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".