Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Revenirea la locul de munca. Ghidul oficial SSM privind COVID-19 si masurile de protectie si preventie!

02 /Iul2020
Tags: infectie sars cov 2 locul de muncaobligatii ssm locul de muncaghid masuri ssm covid-10

Potrivit Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, acest ghid vine in sprijinul angajatilor si al angajatorilor din sectorul public s i deopotriva, din sectorul privat, incercand sa aduca solutii si recomandari pentru desfasurarea activitatii de munca in conditii de siguranta dar si masuri aplicabile in diverse situatii potentiale cu care acestia se pot confrunta la locul de munca!

Obligatii 

Angajatorul - atentie sporita pentru angajatorii cu un numar mai mare de 50 de angajati

>> informeaza angajatii cu privire la precautiunile universal valabile: 

o mentinerea distantei sociale de minimum 1,5 metri in toate zonele publice;
o mentinerea igienei riguroase a mainilor, cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde sau cu dezinfectanti avizati , ori de cate ori este nevoie;
o evitarea atingerii fetei cu mainile nespalate/nedezinfectate;
o mentinerea igienei respiratiei: tuse si/sau stranut ( in plica cotului sau in servetel de unica folosinta), rinoree (in servetel de unica folosinta).

Dupa utilizare, servetelul de unica folosinta va fi aruncat in recipientul de colectare a deseurilor si se va efectua IMEDIAT igiena mainilor, limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanta de minimum 1,5 m;

>> afiseaza, la intrare si in cele mai vizibile locuri din unitate, regulile de conduita obligatorie pentru angajati si pentru toate persoanele care intra in spatiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea imbolnavirilor cu corona virusul SARS C o V – 2 ;

>> informeaza angajatii, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare si de raspandire a virusului, la masurile de protectie si la regulile de distantare sociala care se aplica in cadrul unitatii, precum si cu privire la regulile pentru gestionarea situatiilor in care angajatii sau alte persoane care au acces la locul de munca prezinta simptome ale infectarii cu coronaviru sul SARS CoV - 2;

>> p o a t e asigura echipamente individuale specifice de protectie impotriva raspandirii coronavirusului SARS CoV – 2 (masca de protectie, manusi) prin consultare cu responsabilul cu SSM, in functie de specificul activitatii;

In cazul angajatorilor cu un numar mai mare de 50 de angajati care desfasoara activitatea in acelasi spatiu de lucru , angajatorul p o a t e individualiza programul de lucru al angajatilor, astfel incat intre acestia sa se asigure existenta unui interval de minimum o ora la inceperea si la terminarea programului de munca, pe parcursul a minim u m trei ore, in transe de cel putin 20% din 
personal, fara a afecta durata programului normal de lucru; 

- masura are in vedere inclusiv spatiile de lucru cu mai mult de 50 de angajati, indiferent daca salariatii apartin unor angajatori diferiti, fara a afecta durata programului normal de lucru;

>> dezinfecteaza,utilizand substante aprobate pentru combaterea coronavirusul SARS Cov - 2, in mod regulat, spatiile comune si spatiile de lucru din institutie (minimum o data pe saptamana si de cate ori este necesar);


Achizitioneaza instrumente de verificare a temperaturii pentru triajul angajatilor la inceperea programului de lucru si de cate ori este necesar pe parcursul programului;

>> desemneaza un responsabil pentru triajul observational si verificarea temperaturii la intrarea in incinta;
>> asigura culoare speciale de circulatie pentru angajati, in vederea evitarii aglomeratiei in interiorul cladirii;
>> stabileste consultari cu reprezentantii angajatilor cu responsabilitati specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca si, dupa caz, cu membrii Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca;
>> asigura comunicarea permanenta cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a monitoriza starea de sanatate a angajatilor, astfel incat acestia sa poata beneficia de masuri preventive prevazute la nivel national pentru combaterea raspandirii coronavirusului SARS CoV - 2; 

- dezinfecteaza, regulat, balustradele, manerele usilor si ferestrelor din unitate;
>> separa circuitele de intrare de cele de iesire de la sediul companiei/institutiei, acolo unde este posibil;
>> se asigura ca , in sediul unitatii, furnizorii externi, companiile externe, subcontractantii, persoanele care intra in sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clientii respecta masurile de protectie stabilite de acesta;


- asigura acordarea pauzelor de masa esalonat, cu respectarea distantei de minimum 1,5 metri intre angajati; 
>> asigura continuarea activitatii profesionale la distanta , de cate ori este posibil;
>> a sigur a organizarea reintoarcerii la locul de munca etapizat, in functie de caracteristicile epidemiologice locale; 
>> poate crea spatii special amenajate pentru angajatii care apartin grupurilor vulnerabile (persoane cu boli cronice, persoane cu varsta peste 65 ani);


Amenajeaza spatiul de lucru (birouri), astfel incat sa se poata pastra distanta fizica intre angajati, prin stabilirea unui numar fix de persoane care pot lucra in aceeasi incapere si montarea, acolo unde este posibil, a unor separatoare de plastic intre birouri;
>> amplaseaza dozatoare cu solutii dezinfectante la intrarea in unitate, precum si in fiecare sector al locului de munca;
>> limiteaza deplasarile in afara companiei/institutiei, atunci cand acestea nu sunt esentiale;
>> pune la dispozitia angajatilor produse de igiena personala (sapun, dezinfectant pentru maini, etc.) si produse pentru dezinfectarea suprafetelor.

In companiile si institutiile in care se lucreaza cu publicul, angajatorul:

>> organizeaza, acolo unde este posibil, cai de acces pentru public, separat de intrarile angajatilor;
>> desemneaza un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intra in institutie;
>> aplica benzi de marcare a distantei recomandate (minimum 1,5 metri), pentru persoanele care asteapta la rand;
>> recomanda ca persoanele care asteapta la rand sa ramana in afara cladirii, tot la o distanta de minimum 1,5 metri, daca conditiile meteorologice permit.


Angajatul

>> respecta toate instructiunile prevazute in planul de prevenire si protectie si instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca intocmite de  catre angajator pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS CoV – 2 ;
>> poarta echipament de protectie la locul de munca;
>> respecta regulile de igiena;
>> evita spatiile comune;
>> dezinfecteaza, periodic, suprafetele si obiectele pe care le atinge (birou, tastatura, telefon fix, imprimanta);

>> in cazul muncii la domiciliu sau a telemuncii, angajatii isi desfasoara activitatea sub coordonarea angajatorului si in conformitate cu pregatirea si instruirea lor, precum şi cu instructiunile primite din partea angajatorului , in conditii de siguranta;
>> anunta imedia t angajatorul daca prezinta, la inceputul sau in timpul programului de lucru, simptome ale infect arii cu corona virusul SARS CoV- 2 (tuse, stranut, rinoree, dificultati respiratorii, febra, stare generala alterata) ;
>> RaMaNE ACASa daca , inaintea inceperii programului de lucru, prezinta simptome ale infectarii cu coronavirusul SARS CoV- 2 !


Pregatirea, de catre angajator, a primei zile lucru, soseste la sediul companiei/institutiei inainte de venirea angajatilor, pentru a verifica, cu responsabilitate, implementarea masurilor de prevenire a raspandirii coronavirusului SARS CoV- 2 :
o delimitarea culoarelor de circulatie pentru evitarea aglomeratiei;
o aplicarea corecta a benzilor de marcare a distantei minime recomandate in institutiile unde se lucreaza cu publicul;
o dezinfectarea spatiilor comune si a spatiului de lucru al angajatilor, urmand ca acestia sa contribuie ulterior la mentinerea igienei spatiului de lucru propriu.


Prima zi de lucru a angajatului 

>> soseste la locul de munca, potrivit orarului stabilit impreuna cu angajatorul;
>> i se verifica temperatura la intrarea in cladire; 
>> isi spala si dezinfecteaza mainile;
>> isi schimba echipamentul de protectie utilizat in drum spre locul de munca (masca si manusi) cu un echipament nou;
>> aeriseste constant incaperea in care isi desfasoara activitatea;
>> dezinfecteaza spatiul de lucru si obiectele necesare activitatii proprii;
>> identifica si foloseste culoarel e de circulatie asigurate de catre angajator;
>> e vit a station area in spatiile comune;
>> particip a la sedinte, cu prioritate prin intermediul mijloacelor electronice, iar cand se solicita prezenta fizica, mentine distanta de minimum 1,5 metri fata de alt participant;
>> incheie programul de lucru conform orarului stabilit cu angajatorul.

Solutii pentru evitarea aglomerarii in cadrul companiei/institutiei

- se stabileste un program de lucru cu inceperea/incheierea activitatii la ore diferite, pentru a reduce contactul dintre angajati;
>> se analizeaza si se permite continuarea, in cazul angajatilor ale caror atributii permit, a muncii la domiciliu si a telemuncii;
>> se descurajeaza comunicarea prin intermediul documentelor tiparite, atat in interiorul, cat si in exteriorul institutiei pentru evitarea contactului direct intre persoane;
>> se incurajeaza transmiterea de informatii si documente prin mijloace electronice. 

In cazul in care angajatul prezinta simptome ale infectiei cu SARS CoV-2 la seviciu 

Angajatii cu simptome respiratorii (tuse, st r anut, rinoree) si/sau febra mai mare de 37,3 C0 si/sau stare general alterata, aparute in timpul programului de lucru, vor fi imediat izolati de restul colegilor si trimisi acasa;
>> in marea majoritate a cazurilor nu este necesara inchiderea birourilor/cladirii;
>> daca intervalul de timp de cand angajatul/persoana suspecta/confirmata s-a aflat in incinta este mai scurt de 7 zile:
o se inchid toate incaperile in care acesta a petrecut timp indelungat (peste 20 de minute) o inainte de inchidere, se va asigura aerisirea mecanica a incaperii;
o pentru a limita expunerea personalului care efectuaza curatenie la particulele respiratorii, se amana efectuarea curateniei si a dezinfectiei timp de 24 ore. in situatia in care respectarea acestui interval nu este posibila, efectuarea curateniei se va amana cat mai mult;

Daca au trecut mai mult de 7 zile de cand angajatul/persoana suspecta/confirmata s-a aflat in incinta:
- nu este nevoie de curatenie/dezinfectie suplimentara;
- se mentin masurile de curatenie si dezinfectie de rutina;
- se informeaza persoanele cu care angajatul/persoana suspecta/confirmata a venit in contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanta mai mica de 1,5 m si fara masca) si se impune izolarea la domiciliu pentru 14 zile, cu monitorizarea semnelor si simptomelor de infectie respiratorie.
>> in cazul necesitatii izolarii la domiciliu, angajatul va intra in concediu medical, in baza adeverintei eliberate de medicul de familie dupa perioada de izolare la domiciliu;
>> in cazul carantinei institutionalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverinta pentru concediu medical, eliberata in baza avizului epidemiologic emis de Directia de Sanatate Publica, la incheierea peroadei de carantina;


Cand o persoana din afara companiei/institutiei (unde se lucreaza cu publicul) prezinta simptome:

Accesul acesteia in cladire va fi restrictionat;
>> se va intrerupe orice contact intre angajator/ angajat/alte persoane aflate in incinta institutiei si persoana simptomatica;
>> persoana simptomatica este informata, pastrandu - se distanta recomandata, ca poate apela la serviciile solicitate prin intermediul mijloacelor electronice pentru transmiterea documentelor si a informatiilor sau prin serviciul postal. 

>> masurile de siguranta si securitate in munca vor fi adaptate la conditiile situatiei epidemiologice actuale;
>> reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca au dreptul la instruire corespunzatoare noului risc reprezentat de infectia cu SARS - C o V- 2 ;
>> angajatul va fi reinstruit, incepand din prima zi de munca, cu privire la regulile de protectie prin:
o responsabili interni desemnati in acest scop;
o firme specializate SSM, in conditiile externalizarii serviciului.


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Revenirea la locul de munca. Ghidul oficial SSM privind COVID-19 si masurile de protectie si preventie!":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".