Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Creste varsta de pensionare pana la 70 ani pentru cei care doresc asta

12 /Mar2021
Creste varsta de pensionare pana la 70 ani pentru cei care doresc asta
Tags: varsta pensionare 70 anicontinuare activitate 70 anicumul pensie cu salariu

Un nou proiect de lege publicat de Ministerul Muncii da posibilitatea persoanelor interesate sa opteze pentru pastrarea activa a contractului de munca pana la varsta de 70 ani, fara a fi posibila insa cumularea pensiei cu salariul.

“Prin optiunea de a continua activitatea dupa indeplinirea conditiilor legale de pensionare se urmareste valorificarea competentelor celor care au o vasta experienta pe piata muncii, prin crearea unui cadru legal care sa permita persoanelor varstnice sa ramana active. Astfel, imbatranirea activa poate reduce cheltuielile publice, reducand presiunea pe bugetul asigurarilor sociale si poate produce venituri bugetare actuale si viitoare mai mari, ce conduc la crestere economica, dezvoltarea unei societati mai cuprinzatoare, in care toate persoanele pot participa la imbunatatirea vietii.

De asemenea, prin optiunea de a alege intre plata pensiei sau a salariului se asigura repartizarea echitabila a resurselor bugetare. Sub acest aspect este de mentionat faptul ca particularitatile locului de munca determina reducerea varstei standard de pensionare cu pana la 13 ani, in sistemul pensiilor  militare de stat si cu pana la 12 ani, in sistemul public de pensii, fapt ce favorizeaza pensionarea inainte de implinirea varstei standard de pensionare”, se arata in Expunerea de motive. 

Redam mai jos principalele masuri, cu precizarea ca proiectul integral poate fi consultat AICI. 

Art. 1 - (1) Persoanele care desfasoara activitati in baza unui contract de munca, a unui raport de serviciu sau a unui act de numire in functie, dupa caz, pot continua activitatea, la cerere, pana la implinirea varstei de 70 de ani.

(2) Cererea privind mentinerea in activitate in conditiile alin.(1) se depune la unitatea angajatoare, cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de implinirea varstei legale de pensionare.

(3) Persoanele care indeplinesc conditiile pentru pensionare pot solicita inscrierea la pensie potrivit legii si anterior implinirii varstei de 70 de ani, chiar daca au optat pentru continuarea activitatii potrivit alin. (1). Cererea de incetare a activitatii se depune la unitatea angajatoare cu 60 de zile calendaristice inainte de data pensionarii. 

Art. 3 - (1) Persoanele care desfasoara activitati in baza unui contract de munca, a unui raport de serviciu sau a unui act de numire in functie in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativteritoriala si care au si calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii/ sistemului pensiilor militare de stat/ beneficiari ai pensiilor de serviciu au obligatia ca, in termen de 30 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sa isi exprime in scris optiunea pentru mentinerea in activitate in baza aceluiasi contract de munca, raport de serviciu sau act de numire, dupa caz, pana la implinirea varstei de 70 de ani sau pentru incetarea contractului de munca, raportului de serviciu sau a actului de numire in functie, dupa caz.

(2) In situatia in care persoanele prevazute la alin. (1) au optat pentru mentinerea in activitate, se suspenda plata pensiei incepand cu luna urmatoare exprimarii optiunii. 

(3) Persoanele care au calitatea de pensionari si continua activitatea in conditiile alin. (1) pot opta, la cerere, pentru reluarea platii pensiei si incetarea raporturilor de munca oricand, pana la implinirea varstei de 70 de ani. Cererea de incetare a activitatii se depune la unitatea angajatoare cu 60 de zile calendaristice inainte de data pensionarii.

Art. 6 – (1) Prevederile art. 3 alin. (2), ale art. 5 alin. (2) si cele ale art. 8 din prezenta lege nu se aplica:

a) persoanelor alese in functii publice sau celor pentru care durata mandatului este prevazuta de Constitutie;

b) persoanelor care beneficiaza de drepturi de autor in conditiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) personalului didactic prevazut de Legea educatiei nationale nr. 1/2011 platit in regim de plata cu ora;
d) pensionarilor incadrati in gradul III de invaliditate;
e) membrilor Academiei Romane.

Art. 8 - Neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 3 constituie cauza de incetare de drept a contractului de munca, a raportului de serviciu sau a actului de numire, dupa caz.

Art. 9 - (1) Angajatorul are obligatia informarii persoanelor care desfasoara activitati in baza unui contract de munca, a unui raport de serviciu sau a actului de numire in functie, dupa caz, cu privire la aspectele reglementate de art. 2 si 3.

(2) Angajatorul are obligatia de a lua masurile necesare constatarii cazurilor prevazute la art. 8 si de a dispune incetarea raporturilor de munca sau a efectelor actului de numire in functia publica, dupa caz, in conditiile si termenul prevazute la art. 3.

(3) In cazul exprimarii optiunii pentru mentinerea in activitate in conditiile art. 2 si art. 3, dupa caz, ori al celor incadrati in conditiile art. 5 din prezenta lege, angajatorul are obligatia sa informeze casele judetene de pensii, Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti si, respectiv, casele de pensii sectoriale, in termen de 30 de zile calendaristice de la exprimarea optiunii sau de la data incadrarii.

(4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 100.000 lei nerespectarea de catre angajator a prevederilor alin. (2).
(5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 10.000 lei nerespectarea de catre angajator a prevederilor alin. (3).
(6) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (4) si (5) se realizeaza de catre  persoanele imputernicite din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca.

Art. 10 - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul, 56 alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

"(4) Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile inainte de data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, salariatul poate continua activitatea pana la implinirea varstei de 70 de ani. Pentru salariatii din cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si din cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, continuarea activitatii se realizeaza in baza aceluiasi contract de munca si nu este conditionata de acordul angajatorului."

2. Dupa alineatul (4) al articolului 56 se introduc doua noi alineate, alin. (5) si alin. (6), cu urmatorul cuprins:

"(5) Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. 1 lit. c), contractul individual de munca inceteaza de drept la implinirea varstei de 70 de ani, pentru salariatii care au optat in scris pentru mentinerea in activitate.

(6) Mentinerea in activitate in conditiile prevazute de alin. (4) si (5) se face cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) si art. 28 lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. 11 - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010 se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 114 alineatul (1), dupa litera j^1) se introduce o noua litera, litera j^2), cu urmatorul cuprins:

"j^2) pensionarul a optat pentru ramanerea in activitate in baza aceluiasi raport de munca sau de serviciu;"


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Creste varsta de pensionare pana la 70 ani pentru cei care doresc asta":
Rating:

Nota: 4.07 din 5 din 7 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".