Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

LISTA veniturilor neimpozabile, care se inregistreaza in declaratia 112

01 /Mar2024
LISTA veniturilor neimpozabile, care se inregistreaza in declaratia 112
Tags: lista veniturilor neimpozabilevenituri declarare in formularul 112

"Va rog sa imi spuneti daca abonamentele telefonice, deconturile de transport sau asigurarea medicala acordata de companie trebuie raportate in D112 si pe ce coduri/coloane?"

Raspunsul specialistilor: 

Conform Instructiunilor de completare a formularului 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" aprobate prin Ordinul 165/2023 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate":

Ce avantaje majore va aduce Revista Romana de Legislatia Muncii, Salarizare si Revisal?

  • o informare temeinica privind noutatile legislative, comentate si explicate profesionist, cu accent pe implicatiile lor mai putin evidente;
  • solutii clare, de neatacat, pentru situatiile frecvente cu care va intalniti legate de Codul muncii, salarizare, Revisal, DETALII AICI >>> 

Randul 8 "Total venit brut, din care:" - se completeaza, cu suma reprezentand venitul brut realizat, potrivit legii si care reprezinta suma totala a veniturilor din salarii si asimilate salariilor, prevazute la art. 76 alin. (1)-(41) din Codul fiscal. Venitul brut include si indemnizatiile acordate potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. nr. 36/2022,O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele incasate de personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar care isi desfasoara activitatea in baza contractelor de prestari servicii prevazute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplica regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, precum si cu alte sume acordate sub forma de stimulente, prime, bonusuri, etc. prin alte acte normative.

LISTA veniturilor neimpozabile

Pentru tipul de asigurat 35 din Anexa nr. 3- Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului" la ordin, se completeaza cu venitul din pensii, astfel cum este definit de art. 99 din Codul fiscal.

- Randul 8.1. "Prime, stimulente, alte sporuri" - se completeaza cu sumele reprezentand prime, stimulente si alte sporuri acordate de catre angajator/platitor, altele decat salariul de baza lunar brut.
- Randul 8.2."Venituri asimilate salariilor, din care:" - se completeaza cu sumele reprezentand venituri asimilate salariilor.


- Randul 8.2.1. "Indemnizatii de delegare impozabile" - se completeaza cu sumele reprezentand indemnizatii de delegare impozabile, respectiv cu partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit in Codului fiscal.
- Randul 8.2.2. "Indemnizatii de detasare impozabile" - se completeaza cu sumele reprezentand indemnizatii de detasare impozabile, respectiv cu partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit in Codul fiscal.
- Randul 8.2.3. "Indemnizatii specifice detasarii transnationale impozabile" - se completeaza cu sumele reprezentand indemnizatii specific detasarii transnationale impozabile, respectiv cu partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit in Codul fiscal.
- Randul 8.2.4. "Prestatii suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate impozabile" - se completeaza cu sumele reprezentand prestatii suplimentare primite de lucratorii mobili prevazuti in Hotararea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, cu modificarile ulterioare, precum si prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate, respectiv cu partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit in Codul fiscal.
- Randul 8.2.5. "Indemnizatia de neconcurenta" - se completeaza cu suma reprezentand indemnizatia de neconcurenta, astfel cum este prevazuta in contractual individual de munca.
- Randul 8.3. "Avantaje in bani si in natura, din care" - se completeaza cu totalul avantajelor impozabile, in bani sau in natura, primite de persoana fizica in legatura cu o activitate dependenta, precum si cu avantajele primite de la terti ca urmare a unei relatii contractuale intre parti. Fac exceptie avantajele neimpozabile prevazute la art. 76 alin. (4) din Codul fiscal.
- Randul 8.3.1. "Contravaloarea tichetelor de masa, acordate potrivit legii" - se completeaza cu valoarea tichetelor de masa, acordate salariatilor potrivit legii.
- Randul 8.3.1.1. "Contravaloarea tichetelor de cresa, acordate potrivit legii" - se completeaza cu valoarea tichetelor de cresa, acordate salariatilor potrivit legii.
Randul 8.3.1.2. "Contravaloarea tichetelor cadou, acordate potrivit legii" - se completeaza cu valoarea tichetelor cadou, acordate salariatilor potrivit legii.
Randul 8.3.1.3. "Contravaloarea tichetelor culturale, acordate potrivit legii" - se completeaza cu valoarea tichetelor culturale, acordate salariatilor potrivit legii.
Randul 8.3.1.4. "Contravaloarea voucherelor de vacanta, acordate potrivit legii" - se completeaza cu valoarea voucherelor de vacanta, acordate salariatilor potrivit legii.
- Randul 8.3.2. "Avantaje primite de la terti ca urmare a unei relatii contractuale intre parti" - se completeaza cu sumele reprezentand avantajele impozabile, in bani sau in natura, primite de salariati de la terti ca urmare a unei relatii contractuale intre parti, cu exceptia avantajelor neimpozabile prevazute la art. 76 alin. (4) si, dupa caz, alin. (41) din Codul fiscal.
- Randul 8.3.3. "Primele de asigurare, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament platite de catre suportator pentru angajatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii si asimilate salariilor, la momentul platii acestora, altele decat cele obligatorii si cele care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 76 alin. (41) lit. f) din Codul fiscal" - se completeaza cu sumele reprezentand prime de asigurare, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament platite de catre suportator pentru angajatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii si asimilate salariilor, la momentul platii acestora, altele decat cele obligatorii (art. 76 alin. (3) lit. g).
- Randul 8.3.4. "Orice alte sume sau avantaje in bani sau in natura" - se completeaza cu orice alte sume primate de salariati ca urmare a desfasurarii unei activitati dependente, altele decat cele detaliate la randurile 8.3.1. - 8.3.3. din Anexa 1.2. Asigurat, Sectiunea E3, la ordin.
- Randul 8.4. "Venituri neimpozabile, conform art. 76 alin. (4) si alin. (41) din Codul fiscal, din care:" - se completeaza cu totalul veniturilor din salarii si asimilate salariilor neimpozabile, astfel cum sunt prevazute la art. 76 alin. (4) si (41) din Codul fiscal.
- Randul 8.4.1. "Indemnizatii de delegare neimpozabile, conform art. 76 alin. (4) lit. h) din Codul fiscal" - se completeaza cu sumele reprezentand indemnizatii de delegare care sunt acordate in limita plafonului neimpozabil prevazut la art. 76 alin. (2) din Codul fiscal.
- Randul 8.4.2. "Indemnizatii de detasare neimpozabile, conform art. 76 alin. (4) lit. h) din Codul fiscal" - se completeaza cu sumele reprezentand indemnizatii de detasare care sunt acordate in limita plafonului neimpozabil prevazut la art. 76 alin. (2) din Codul fiscal.

Ce avantaje majore va aduce Revista Romana de Legislatia Muncii, Salarizare si Revisal?

o informare temeinica privind noutatile legislative, comentate si explicate profesionist, cu accent pe implicatiile lor mai putin evidente;
solutii clare, de neatacat, pentru situatiile frecvente cu care va intalniti legate de Codul muncii, salarizare, Revisal, DETALII AICI >>> 

- Randul 8.4.3. "Indemnizatii specifice detasarii transnationale neimpozabile, conform art. 76 alin. (4) lit. h) din Codul fiscal" - se completeaza cu sumele reprezentand indemnizatii specifice detasarii transnationale care sunt acordate in limita plafonului neimpozabil prevazut la art. 76 alin. (2) din Codul fiscal.
- Randul 8.4.4. "Prestatii suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate neimpozabile, conform art. 76 alin. (2) si alin. (41) lit. a) din Codul fiscal" - se completeaza cu suma reprezentand prestatii suplimentare primite de lucratorii mobili prevazuti in Hotararea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, cu modificarile ulterioare, precum si prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate, care se incadreaza in limita plafonului neimpozabil prevazut la art. 76 alin. (2) si, dupa caz, alin. (41) din Codul fiscal.
- Randul 8.4.5. "Avantajele sub forma dreptului la stock options plan, acordate de persoanele juridice angajatilor, administratorilor si/sau directorilor acesteia sau ai persoanelor juridice afiliate acestora, cu titlu gratuit sau la un pret preferential la momentul exercitarii acestora, conform art. 76 alin. (4) lit. r) din Codul fiscal" - se completeaza cu valoarea avantajelor. Valoarea avantajelor se determina la momentul exercitarii optiunilor si reprezinta diferenta dintre pretul de achizitie/valoarea zero, pentru cele acordate cu titlu gratuit si valoarea de piata a titlurilor de participare la momentul exercitarii acestora.
- Randul 8.4.6. "Contributiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si contributiile la scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, administrate de catre entitati autorizate stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana, conform art. 76 alin. (41) lit. e) din Codul fiscal" - se completeaza cu suma reprezentand valoarea contributiei la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si contributiile la scheme de pensii facultative suportate de angajator pentru angajatul propriu, in limita a 400 euro anual, in luna pentru care se platesc drepturile salariale. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se platesc drepturile salariale.

- Randul 8.4.7. "Primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajatii proprii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoana, conform art. 76 alin. (41) lit. f) din Codul fiscal" - se completeaza cu valoarea primelor de asigurare voluntara de sanatate, precum si cu valoarea serviciilor medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajatul propriu, acordata in luna de raportare, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se platesc drepturile salariale.

- Randul 8.4.8. "Contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern, conform art. 76 alin. (41) lit. d) din Codul fiscal" - se completeaza cu sumele acordate de angajator salariatului in luna de raportare pentru decontarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, astfel cum este prevazut in contractul individual de munca sau in regulamentul intern.

- Randul 8.4.9. "Contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilitatilor sportive, in vederea practicarii sportului si educatiei fizice, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual, conform art. 76 alin. (41) lit. h) din Codul fiscal" - se completeaza cu contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilitatilor sportive in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum si contravaloarea abonamentelor, oferite de acelasi furnizor care actioneaza in nume propriu sau in calitate de intermediar, ce includ atat servicii medicale, cat si drepturi de a utiliza facilitatile sportive, in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru fiecare persoana.

Completarea acestui rand se va efectua incepand cu declararea veniturilor asimilate salariilor si a avantajelor impozabile/neimpozabile, dupa caz, aferente lunii februarie 2023, al caror termen de declarare este 25 martie 2023, respectiv 25 aprilie 2023, pentru contribuabilii care au obligatia depunerii trimestriale a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.
- Randul 8.4.10. "Contravaloarea hranei acordate de catre angajator pentru angajatii proprii, conform art. 76 alin. (41) lit. b) din Codul fiscal" - se completeaza cu contributiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, administrate de catre entitati autorizate stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana;

- Randul 8.4.11. "Cazarea si contravaloarea chiriei pentru spatiile de cazare/de locuit puse de catre angajatori la dispozitia angajatilor proprii, conform art. 76 alin. (41) lit. c) din Codul fiscal" - se completeaza cu sumele reprezentand cazarea si contravaloarea chiriei pentru spatiile de cazare/de locuit puse de catre angajatori la dispozitia angajatilor proprii, persoane fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern, in limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata/luna/persoana.


- Randul 8.4.12. "Sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca, conform art. 76 alin. (41) lit. g) din Codul fiscal" - se completeaza cu sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca pentru sustinerea cheltuielilor cu utilitatile la locul in care angajatii isi desfasoara activitatea, precum electricitate, incalzire, apa si abonamentul de date, si achizitia mobilierului si a echipamentelor de birou, in limitele stabilite de angajator prin contractul de munca sau regulamentul intern, in limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzator numarului de zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitate in regim de telemunca. Sumele sunt acordate fara necesitatea de prezentare a documentelor justificative.

Astfel, in primul rand toate veniturile impozabile sis neimpozabile se inregistreaza la randul 8. Apoi, veniturile neimpozabile se inregistreaza in totalul de la randul 8.4.  

Prin urmare, abonamentele de telefonie mobila in interesul societatii, transportul la si de la locul de munca precum si asigurarile voluntare de sanatate neimpozabile se inregistreaza in declaratia 112 la randurile 8 si 8.4. In plus, asigurarile voluntare de sanatate neimpozabile se inregistreaza si la randul 8.4.7.

Un raspuns oferit in decembrie 2023, de catre expertii de la PortalCodulMuncii. Da click aici pentru mai multe raspunsuri si sfaturi de la specialisti in legislatia muncii si resurse umane.

 

de Ionut Petre


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "LISTA veniturilor neimpozabile, care se inregistreaza in declaratia 112":
Rating:

Nota: 4.83 din 5 din 3 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".