Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Fisa de post administrator societate comerciala

14 /Sep2020
Tags: fisa post administrator societate comercialafisa post administrator srlfisa administrator firma

Regasiti mai jos un model de fisa post pentru functia "administrator societate comerciala" (COR: 242111). La finalul fisei veti gasi si varianta editabila pe care o puteti descarca.

Identificarea postului
 
1. Numele si prenumele titularului: ............
 
2. Denumirea postului: Administrator societate comerciala 
 
[Daca in organigrama denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa mentionati in fisa si denumirea din COR.]
 
3. Pozitia in COR / Cod: 242111
 
[In cazul in care denumirea postului din firma dvs. nu se regaseste in COR, va trebui sa treceti codul din COR pentru denumirea cea mai apropiata din punct de vedere al sarcinilor si responsabilitatilor.]
 
4.   Departamentul / locatia: Administrare
 
[Repartizarea se va face conform marimii, specificului si organigramei firmei.]
 
5. Nivelul postului: Conducere
 
6. Relatii ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):
 
Se subordoneaza Directorului 
 
[Pentru punctele 4, 5 si 6 se va tine cont de marimea, specificul si organigrama firmei.]
 
 
Descrierea postului
 
1. Scopul general al postului
 
Asigura managementul societatii, in limita competentelor stabilite de fisa postului.
 
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti.]
 
2. Competente personale:
 
 sa aiba insusiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare (spirit de observatie, rabdare, viteza de reactie, capacitate de orientare in spatiu, capacitate de comunicare etc.); 
 sa nu aiba antecedente penale
 sa fie apt din punct de vedere medical
 
3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului
 
Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 100% din norma de baza corespunzatoare unei parti de 100% din salariul de baza.
 este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa 
 este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune; 
 este direct raspunzator de protectia datelor cu caracter personal.
 
Atributii
 
• sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici
• sa raspunda de evidenta contabila, financiara si de gestiunea din S.C................................S.R.L. (S.A) pe baza reglementarilor in vigoare in domeniile financiar, contabil si de gestiune impreuna cu SC ....................................... S.R.L. (S.A). cu care are contract de prestare servicii nr...din...../..../200..; 
• sa elaboreze fisa postului pentru personalul care va fi angajat, impreuna cu sefii compartimentelor;
• sa intocmeasca si sa implementeze procedura privind protectia datelor cu caracter personal;
• sa raspunda de arhivarea documentelor si asigura pastrarea in arhiva proprie, timp de 10 (zece) ani, a tuturor registrelor de contabilitate si a documentelor justificative ce stau la baza inregistrarilor in contabilitate, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 (cincizeci) de ani; 
• sa asigura respectarea normelor emise de Ministerul Finantelor cu privire la intocmirea si utilizarea documentelor justificative pentru toate operatiunile patrimoniale si inregistrarea lor in contabilitate in perioada la care se refera;
• sa semneze documentele contabile de cumparare de la S.C. .......................................S.R.L. (S.A.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• sa raspunda de relatia cu clientii societatii, de incasarile si platile necesare bunei functionari a societatii, comunicand ori de cate ori i se solicita de catre asociati , evidente legate de situatii legate de evolutia strategiei de dezvoltare a firmei; 
• sa prospecteze piata cautand sa atraga noi clienti, tinand cont de oferta concurentei pe care trebuie permanent sa o aduca la cunostinta asociatilor, are drept de semnatura pe documentele justificative si in banca; 
• sa transmita compartimentului de contabilitate, lunar, toate informatiile necesare stabilirii corecte a drepturilor salariale ale personalului si completarea corecta in registrul general de evidența a salariaților potrivit H.G. nr. 905/2017 si a art. 34 din Codul muncii si pentru intocmirea raportarilor lunare; 
• sa efectueze operatiuni de incasari si plati (prin casierie sau prin virament), asigura virarea incasarilor in contul si banca societatii, iar extrasele lunare se transmit la compartimentul de contabilitate; 
• sa organizeze si sa asigure exercitarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale in vigoare; 
• sa organizeze inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale in vigoare; 
• sa raspunda de inregistrarea si miscarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, precum si de casarea acestora cu toate actiunile conexe (dezmembrare,valorificare etc.);
• sa formuleze pentru uzul asociatilor observatii si propuneri de natura legislativa, metodologica, procedurala sau organizatorica
• sa examineze legalitatea, regularitatea si conformitatea operatiunilor, identifica risipa si gestiunea defectuoasa si fraudele, iar pe aceste baze, propune masuri pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz; 
• sa respecte normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare avand grija ca si angajatii societatii sa o faca; 
• sa respecte Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al societatii,aducandu-l si la cunostinta personalului din subordine; 
• sa raspunda de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului; 
• sa pastreze confidentialitatea datelor la care are acces; 
• sa rezolve si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate, trasate de asociati sau colaboratori angajati ai societatii; 
• sa reprezinta societatea pe plan local in relatia cu institutii publice locale si cu terti; 
• sa emita decizii cu privire la buna desfasurare a activitatii din unitate
• sa fie capabil sa formeze si sa conduca o echipa
• sa verifice executia creditelor din punct de vedere calitativ
• sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact; 
• sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul;
• sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol;
• sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora; 
• sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati; 
• sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale; 
• sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi
• sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
• sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept. 
 
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, sarcinile/ atributiile/ activitatile, responsabilitatile postului pot diferi. 
Atentie! Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei.]
 
4. Obligatii si Restrictii: 
 
 nu executa nicio sarcina suplimentara legata de activitatea sa decat daca ea vine de la persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se incadreaza in prevederile legale; 
 sa asigure pastrarea secretului profesional privind activitatile ce se desfasoara in cadrul spatiului de lucru;
 este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul serviciului; 
 
5. Conditiile de lucru ale postului
 
a. Desfasurarea activitatii la birou, in banca
 
Cazurile speciale sunt stabilite cu atentie in cadrul echipei de lucru;
 
Va fi raspunzator si utilizeaza:
Echipamente 
Baze de date
 
b. Conditii de formare profesionala
 
 Participa la sesiuni de formare si perfectionare
 
[Conditiile de la punctele a si b se decid la nivelul fiecarei firme, in functie de conditiile specifice si de posibilitati, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]
 
c. Delegare (inlocuitori, sarcini delegate)
 
• Doar in situatii de urgenta
 
[De obicei, fiecare firma stabileste si mentioneaza numele persoanei inlocuitoare, cu precizarea responsabilitatilor si a sarcinilor pe perioada delegarii.]
 
 
Specificatiile postului
 
1. Nivelul de studii – superioare, de preferinta in domeniul economic sau tehnic.
Pregatire profesionala si experienta practica in domeniu.
 
[Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]
 
2. Aptitudini si competente personale
 
- incredere in sine;
- competente de baza in matematica, stiinte si tehnologie
- competente informatice
- competente sociale si civice
- competente antreprenoriale
- atentie distributiva
- ascultare activa
- indemanare;
- concentrare;
- punctualitate;
- capacitatea de a invata;
- spirit de echipa dezvoltat
- capacitatea de a lucra individual
- dispus intotdeauna sa-si imbogateasca bagajul de cunostinte
- solide cunostinte de culturã generalã
- cunoasterea unei limbi strãine
- capacitate de analizã si sintezã in valorificarea fondului de informatii la elaborarea materialului documentar
- cunostinte in domeniul economic si al vanzarilor
- operativitate in furnizarea informatiilor
- capacitatea de a gestiona echipe
- spirit cooperant in crearea si cultivarea relatiilor de parteneriat
 
[In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte competente.]
 
3. Program de lucru
 
Pentru un program normal de lucru, 8 ore/ zi.
 
Program: L-V: ............................, cu pauza de masa, 
                 S-D: ..................................................
 
Data 
 
Numele si semnatura titularului postului,  Numele si semnatura superiorului ierarhic,
 
 
A P R O B A T
         Director General
 
 

Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Fisa de post administrator societate comerciala":
Rating:

Nota: 3.83 din 5 din 23 voturi


Comentarii 1 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariu


Gyöngyi 2022-11-28 16:37:55

Nu se poate descarca varianta word.

Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".