Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Model act aditional la CIM - Ajutor pentru boli grave sau incurabile

28 /Aug2019
Tags: model act aditional cimact aditional ajutor boli incurabileajutor boli incurabileajutor pentru boli grave sau incurabile

La art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal sunt enumerate veniturile care NU sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit.

Este vorba despre: ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau in natura, inclusiv tichete cadou, oferite salariatilor, cat si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca.


"Va rog sa ne acordati suport pentru un model de act aditional la CIM pentru acordarea de ajutor pentru boli grave pentru un angajat, urmand sa anexam biletul de iesire din spital pentru cea de-a treia interventie chirurgicala suportata. Compania a acordat o suma de bani acestui angajat cu handicap mediu, neputand utiliza membrul superior stang."


Ajutoarele pentru boli grave sau incurabile pot fi acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca. Intrucat acordarea ajutoarelor trebuie sa fie prevazuta in contractul de munca apreciez ca acestea pot fi acordate doar salariatilor sau rudelor acestuia.

 

Model act aditional cu clauza pentru ajutor acordat pentru boli grave sau incurabile:


Angajator .............................................................................................
Adresa ..................................................................................................
Inregistrata la Registrul Comertului din ...... sub nr. J.../...../.....
C.U.I. ....................................................................................................
Telefon: ......................................./Fax: ..............................................


ACT ADITIONAL CU CLAUZA DE ACORDARE AJUTOR PENTRU BOLI GRAVE SAU INCURABILE
la contractul individual de munca nr.….. / ……
inregistrat …………………….sub nr. ........./.................................
in registrul general de evidenta a salariatilor

Incheiat astazi, ..................................... intre:

Angajator persoana juridica cu sediul in ......................................, str. ............................... nr. ......,
sector/judet ..............................., inregistrata la Registrul Comertului/autoritatile administratiei publice din ............................................. sub nr. J.../..../...., C.U.I. ............., telefon ...................., reprezentata legal prin dna/dl ....................... in calitate de director general/administrator

si

Salariatul/salariata – dl/dna ....................... domiciliat/domiciliata in localitatea ...........................,
str. .......................... nr. ..... bl. ...... sc. ...... et. ...... ap. ...... sector/judetul ....................................... posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ..................... nr. ...... eliberat/eliberata de .......................................... la data de ....................... CNP ............................. permis de munca seria ................. nr. ............. din data de .......................... incadrat pe postul de ............................................, in calitate de CURSANT.

Art. 1. Obiectul actului aditional:
ANGAJATORUL, avand in vedere situatia medicala a salariatului ............................................... astfel cu reiese din:
- Biletul de iesire din spital nr. ........
- Scrisoarea medicala eliberata la data de .......
- Bilet de trimitere nr. ..................................... din data ........................
- Recomandare medicala nr. .......... din data ...........
decide acordarea unui ajutor pentru boli grave si incurabile respectiv un ajutor pentru dispozitive medicale in temeiul dispozitiilor Codului fiscal reglementate la art. 76 alin. (4) lit. a).

Art. 2. Valoarea ajutorului pentru boli grave si incurabile
Valoarea ajutorului pentru boli grave si incurabile este de ............................ lei/euro si urmeaza a fi suportata integral de catre ANGAJATOR astfel:

Art. 3. Valoarea ajutorului pentru dispozitive medicale
Valoarea ajutorului pentru dispozitive medicale este de ............................ lei/euro si urmeaza a fi suportata integral de catre ANGAJATOR astfel:

Art. 4. Dispozitii finale
Prezentul act aditional a fost incheiat astazi, ........................., in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, urmand a fi inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor prin grija ANGAJATORULUI, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

ANGAJATOR,                                         SALARIAT,

Persoana juridica

DIRECTOR GENERAL/ADMINISTRATOR


Un raspuns oferit de specialistii de la PortalCodulMuncii >>>

 

 

Autor:

Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Model act aditional la CIM - Ajutor pentru boli grave sau incurabile":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 3 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".