Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Contract de munca temporara - ce elemente trebuie sa contina? MODEL

28 /Iun2023
Contract de munca temporara - ce elemente trebuie sa contina? MODEL
Tags: contract de munca temporaratimpul de munca prevederi

In cele ce urmeaza va prezentam un model de contract de munca temporara, realizat de expertii in legislatia muncii, de la Rentrop & Straton:

Contract de munca temporara

Angajator .............................................................................................
Adresa ..................................................................................................
Inregistrata la Registrul Comertului din ...... sub nr. J.../...../.....
C.U.I. ....................................................................................................
Telefon: ......................................./Fax: ...........................................…
 

CONTRACT DE MUNCA TEMPORARA

Data incheierii contractului .............................
 
Partile contractului:
 
Agent de munca temporara, persoana juridica cu sediul in ............................................., str. ........................... nr. ......, sector/judet ............., inregistrata la Registrul Comertului/autoritatile
administratiei publice din ...................... sub.... nr. J.../..../..., C.U.I , telefon ...................., reprezentata legal prin dna/dl ....... in calitate de director general/administrator si Salariatul/salariata temporar(a) – dl/dna domiciliat/domiciliata in localitatea
........................................, str. .................................. nr. ..... bl. ...... sc. ...... et. ...... ap sector/judetul ............................ posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria .............. nr. .......... eliberat/eliberata de ............... la data de ...................... CNP autorizatie de munca seria ....... nr. ............... din data de ......................... detinand calificarea de....., am
incheiat prezentul contract de munca temporara in urmatoarele conditii asupra carora am convenit: 
 
Lucrarea Timpul de munca si Programul de lucru: 81 de probleme sensibile create de recentele modificari ale Codului Muncii!
 
Totul intr-o lucrare care limpezeste in intregime acest subiect care – dupa cum s-a dovedit in practica – este unul favorit pentru inspectorii ITM veniti in control, detalii AICI >>>
 
Art. 1. Obiectul contractului
 
Misiunea de munca temporara consta in......., in conditiile si parametrii prevazuti in actul aditional la prezentul contract2.
Utilizatorul prezentei misiuni de munca temporara este S.C..., inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ......... sub nr. ..........., cod fiscal,
telefon ....................
 
Art. 2. Durata contractului
 
Durata prezentului contract de munca temporara este de luni3, pe perioada cuprinsa intre
 
data de .................................. si data de .................................. .
Contractul va putea fi prelungit, pentru cauze determinate de .................................., pentru o perioada de maximum luni4.
 
Art. 3. Locul de munca
 
Activitatea se desfasoara la sediul utilizatorului din localitatea ............................ str. ................... ........... nr. ....... .
 
Art. 4. Felul muncii
 
Meseria: .........................., conform Clasificarii ocupatiilor din Romania, cod: ......................... 
 
Art. 5. Atributiile postului
 
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.
 
Art. 6. Conditii de munca
 
Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
 
Art. 7. Durata muncii
 
O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/saptamana.
Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
 
Art. 8. Concediul
 
Durata concediului anual de odihna este de zile lucratoare.
 
Art. 9. Salariul:
 
Salariul de baza lunar brut lei
Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.
Data/datele la care se plateste salariul sunt ................... si ale fiecarei luni.
 
Nici nu stiati ca prevederile privind timpul de munca ascund asemenea probleme practice...
 
De aceea va oferim aceasta lucrare – Totul despre pontaj si programul de lucru – realizata pe baza problemelor concrete semnalate de omologii dvs. din alte firme, detalii aici >>>
 
Art. 10. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
 
    a) echipament individual de protectie;
    b) echipament individual de lucru.
 
Art. 11. Alte clauze:
 
    a) perioada de proba este de....zile;
    b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de zile lucratoare, conform
Legii nr. 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
    c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de zile calendaristice, conform
Legii nr. 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de munca.
    d) clauza privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale salariatilor;
    e) alte clauze.
 
Art. 12. Drepturi si obligatii generale ale partilor
 
    1. Salariatul temporar are, in principal, urmatoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
    b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
    c) dreptul la concediu de odihna anual;
    d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
    e) dreptul la securitate si sanatate in munca5;
    f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.
 
    2. Salariatului temporar ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
 
    a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
    b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
    c) obligatia de fidelitate fata de agentul de munca temporara in executarea atributiilor de serviciu;
    d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitatea utilizatorului;
    e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
 
    3. Agentul de munca temporara are, in principal, urmatoarele drepturi:
    a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
    b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
    c) sa aplice sanctiuni disciplinare, la sesizarea utilizatorului, in urma constatarii savarsirii de abateri disciplinare – potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
 
    4. Agentului de munca temporara ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
    b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
    c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
"c1) sa informeze angajatul cu privire la obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat;"
    d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
    e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
 
Art. 13. Dispozitii finale
 
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ...../ la Directia
generala de munca si solidaritate sociala a judetului/municipiului /Ministerul Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului de munca temporara impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
 
Art. 14. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.
 
AGENT DE MUNCA TEMPORARA, SALARIAT TEMPORAR,
 
Director general/Administrator
 
Note:
1 Se incheie in temeiul capitolului VII art. 88-102 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat. 2 Contractul de munca temporara se incheie de obicei pe durata unei singure misiuni, dar legea permite incheierea acestuia si pentru mai multe misiuni. Durata unei misiuni nu poate depasi 24 de luni, cu posibilitate de prelungire la 36 de luni. Daca contractul s-a incheiat pentru mai multe misiuni,
toate insumate nu pot depasi 36 de luni.
3 Maximum 24 luni.
4 Durata initiala si durata prelungirii, insumate, nu pot depasi 36 de luni.
5 Pe parcursul misiunii, de asigurarea securitatii, sanatatii si igienei in munca a salariatului temporar raspunde utilizatorul.
6 Infiintat in temeiul H.G. nr. 1.256 din 21 decembrie 2011 privind conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara, publicata in Monitorul Oficial nr. 5 din 4 ianuarie 2012.
 
Raspunsuri in avantajul dvs., gandite de experti din Ministerul Muncii. Raspunsuri ample, complete, cu temeiuri legale, imbatabile. Aflati-le chiar acum din lucrarea – Totul despre pontaj si programul de lucru, detalii aici >>>
 
 

de Cristina Savu


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Contract de munca temporara - ce elemente trebuie sa contina? MODEL":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".