Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Ce restrictii impune Ordonanta militara nr. 2/2020? Model declaratie pe propria raspundere si declaratie angajator

23 /Mar2020
Tags: ordonanta militararestrictii ordonanta militaradeclaratie pe proprie raspundere

Ordonanta militara nr. 2/2020, emisa la data de 21 martie 2020, vine cu o serie de restrictii privind circulatia persoanelor si activitatea unor operatori economici in contextul crizei provocate de coronavirus si are ca obiectiv limitarea raspandirii infectiilor cu COVID-19. Regasiti mai jos textul integral al ordonantei militare, precum si cele doua tipuri de declaratii necesare incepand cu 23 martie 2020.

ORDONANTA MILITARA nr. 2 din 21 martie 2020
privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19
EMITENT
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in  MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 21 martie 2020
 
Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
tinand seama de evaluarea realizata de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, aprobata prin Hotararea nr. 13 din 21.03.2020,
in temeiul art. 4 alin. (2) si (4) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta la nivel national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3-5 din anexa nr. 2 la acelasi decret si al art. 20 lit. n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite urmatoarea ordonanta militara:
 
Articolul 1
(1) Se suspenda temporar activitatea in cabinetele de medicina dentara.
(2) Prin exceptie, sunt permise interventiile stomatologice de urgenta.
(3) Masura se aplica incepand cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora Romaniei.
 
Articolul 2
(1) Se suspenda temporar activitatile de comercializare cu amanuntul a produselor si serviciilor in centrele comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici, cu exceptia vanzarii produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice si a serviciilor de curatatorie.
 
(2) Prin centru comercial se intelege „structura de vanzare cu suprafata medie sau mare in care se desfasoara activitati de comercializare cu amanuntul de produse, servicii de piata si de alimentatie publica, ce utilizeaza o infrastructura comuna si utilitati adecvate“, astfel cum este reglementat in anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(3) Masura se aplica incepand cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora Romaniei.
 
Articolul 3
(1) Circulatia persoanelor in afara locuintei/ gospodariei se efectueaza numai cu respectarea masurilor generale de prevenire a raspandirii COVID-19 si evitarea formarii oricarui grup de persoane.
(2) Prin formarea unui grup de persoane se intelege alaturarea unui numar mai mare de 3 persoane care nu locuiesc impreuna.
 
Articolul 4
In intervalul orar 6,00-22,00 se recomanda ca circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei sa se efectueze numai pentru urmatoarele motive:
a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale;
c) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;
d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;
e) deplasari scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a oamenilor si nevoile animalelor de companie/domestice.

Articolul 5
(1) In intervalul orar 22,00-6,00, circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei este permisa numai pentru motivele prevazute la art. 4.
 
(2) Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu, adeverinta eliberata de angajator sau o declaratie pe propria raspundere.
 
(3) Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.
 
(4) Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei/ gospodariei/locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data completarii si semnatura.
 
(5) Fac exceptie de la aceste prevederi personalul din cadrul Administratiei Prezidentiale, Parlamentului Romaniei, Guvernului Romaniei, Ministerului Public, institutiilor sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, corpului diplomatic si personalul care asigura serviciile de utilitate publica.
 
(6) Masura se aplica incepand cu data de 23 martie 2020, ora 22,00, ora Romaniei.
 
Articolul 6
(1) Se interzice intrarea pe teritoriul Romaniei, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizilor, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia situatiei in care acestia tranziteaza teritoriul Romaniei pe culoare de tranzit organizate prin intelegeri cu statele vecine.
 
(2) Prin exceptie, este permisa intrarea pe teritoriul Romaniei a cetatenilor straini si apatrizilor care fac parte din urmatoarele categorii:
a) sunt membri de familie ai cetatenilor romani;
b) sunt membri de familie ai cetatenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene, cu rezidenta in Romania;
c) sunt persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritatile romane potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritatile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;
d) sunt persoane care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document echivalent;
e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizatiilor internationale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
f) sunt pasageri in tranzit, inclusiv cei repatriati ca urmare a acordarii protectiei consulare;
g) sunt pasageri care calatoresc din motive imperative (medicale sau familiale);
h) sunt persoane care au nevoie de protectie internationala sau din alte motive umanitare.
(3) Masura se aplica incepand cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora Romaniei.

Articolul 7
(1) Persoanele izolate la domiciliu, ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, care parasesc locatia in care acestea au fost plasate, fara aprobarea autoritatilor competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate si sunt conduse de fortele de ordine publica si plasate in carantina institutionalizata, sub paza.
 
(2) Persoanele carantinate, ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, care parasesc locatia in care acestea au fost plasate, fara aprobarea autoritatilor competente, sunt carantinate pentru o noua perioada de 14 zile.
 
(3) Masurile dispuse potrivit alin. (1) si (2) nu exonereaza persoanele de raspunderea contraventionala sau penala.
 
(4) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
Articolul 8
(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa identifice si sa tina evidenta persoanelor in varsta de peste 65 de ani, fara sustinatori sau alta forma de ajutor, si sa asigure sprijin acestora in vederea minimalizarii expunerii lor in afara locuintelor.
 
(2) Evidentele se actualizeaza si se raporteaza saptamanal la centrul judetean/al municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventiei.
 
(3) Comitetele locale, judetene si al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta identifica modalitati de sprijin pentru persoanele prevazute la alin. (1).
(4) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
Articolul 9
(1) Ordonanta militara nr. 1/2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 219 din 18 martie 2020, se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. La articolul 2, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
(2) Se pot oficia slujbe in lacasurile de cult de catre slujitorii bisericesti/religiosi, fara accesul publicului, slujbele putand fi transmise in mass-media sau online.
(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, inmormantari), la care pot participa maximum 8 persoane, precum si impartasirea credinciosilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora.
 
2. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si conducatorilor autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 2,4 t.
3. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
(3) Alte exceptii de la interdictia prevazuta la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.
(2) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
Articolul 10
(1) Sunt abilitate sa asigure aplicarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante militare:
a) Politia Romana, Jandarmeria Romana, politia locala, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si conducatorii autoritatilor administratiei publice locale, pentru masurile prevazute la art. 1 si 2;
b) Politia Romana, Jandarmeria Romana, politia locala, pentru masurile prevazute la art. 3, 5 si 7;
c) Politia de Frontiera Romana, pentru masura prevazuta la art. 6.
(2) Nerespectarea masurilor de prima urgenta prevazute la art. 1-7 atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, in conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Personalul institutiilor prevazute la alin. (1) este imputernicit sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, in conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Articolul 11
(1) Prezenta ordonanta militara se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel putin doua zile de la data publicarii, despre continutul prezentei ordonante militare.
 
Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela
Bucuresti, 21 martie 2020.
Nr. 2.
 

Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Ce restrictii impune Ordonanta militara nr. 2/2020? Model declaratie pe propria raspundere si declaratie angajator":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".