Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Masura Kurzarbeit a fost prelungita - noul MODEL al declaratiei

29 /Iun2022
Masura Kurzarbeit a fost prelungita - noul MODEL al declaratiei
Tags: masura kurzarbeitmodel nou kurzarbeit

Ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 964 din 15 iunie 2022 pentru aprobarea modelului declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 31 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, publicat in Monitorul Oficial nr. 596 din 20 iunie 2022.

Avand in vedere dispozitiile art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 73/2022 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca,


in baza prevederilor art. 18 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, ministrul muncii si solidaritatii sociale emite urmatorul ordin:
 
Art. 1. - Se aproba modelul declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 31 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Catalin Boboc,


secretar de stat
 

ANEXA:

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

conform art. 11 alin. (1) lit. b) si art. 31 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare


Subsemnatul/Subsemnata, ...................................., legitimat/legitimata cu CI/BI seria ...... nr. .............., eliberata/eliberat de ................... la data de ................., CNP ................., in calitate de reprezentant legal al angajatorului ............................., avand CUI ............., cod CAEN ............., cu sediul social in localitatea ......................, str. ................... nr. .........., judetul ...................../municipiul ......................, sectorul ........., telefon .............., fax ..............., e-mail ..............., cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca:
1. Angajatorul nu indeplineste conditia prevazuta la art. 1 alin. (16) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare (ordonanta de urgenta), privind diminuarea cifrei de afaceri/veniturilor realizate din luna anterioara aplicarii masurii prevazute la art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgenta sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel putin 10% fata de luna similara sau fata de media lunara a cifrei de afaceri/veniturilor realizate din anul anterior declararii starii de urgenta/alerta/asediu, respectiv 2019.
2. Angajatorul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) masura prevazuta la art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgenta afecteaza cel putin 10% din numarul de salariati ai unitatii;
b) reducerea activitatii este justificata de faptul ca*):
|_| productia realizata in luna ..................**) din anul ............ s-a diminuat cu ..........% fata de productia realizata in aceeasi luna a anului 2019, conform unui raport sintetic anexat prezentei declaratii pe propria raspundere, elaborat de catre angajator pe baza documentelor justificative si de evidenta operativa a productiei intocmite de catre acesta;
|_| productia realizata in luna ..................**) din anul ............ s-a diminuat cu ..........% fata de media lunara a productiei realizate in anul 2019, conform unui raport sintetic anexat prezentei declaratii pe propria raspundere, elaborat de catre angajator pe baza documentelor justificative si de evidenta operativa a productiei intocmite de catre acesta;
|_| productia realizata in luna...................**) din anul ............ s-a diminuat cu ..........% fata de productia realizata in luna ............... din anul ......... anterioara aplicarii masurii prevazute la art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgenta, conform unui raport sintetic anexat prezentei declaratii pe propria raspundere, elaborat de catre angajator pe baza documentelor justificative si de evidenta operativa a productiei intocmite de catre acesta***).
3. Angajatorul nu se afla in faliment, dizolvare, lichidare si nu are activitatile suspendate, potrivit legii.
4. Angajatorul nu este inregistrat in jurisdictii necooperante in scopuri fiscale.
Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar ................................
Semnatura ...................
Data .............
_______

*) Se va bifa in mod corespunzator.
**) Se va completa cu luna pentru care se solicita aplicarea masurii prevazute la art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
***) Se va bifa de catre angajatorii infiintati in perioada 1 ianuarie-15 martie 2020 si care au cel putin un angajat.
 
Un raspuns valabil la data dfe 28.06.2022, oferit de expertii de la PortalCodulMuncii >>> 

de Cristina Savu


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Masura Kurzarbeit a fost prelungita - noul MODEL al declaratiei":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".