Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Lege: Test de proportionalitate anterior adoptarii unor noi reglementari referitoare la profesii

10 /Nov2020
Lege: Test de proportionalitate anterior adoptarii unor noi reglementari referitoare la profesii
Tags: test de proportionalitate profesiiacces liber profesiilegea 245/2020

Legea nr. 245 din 9 noiembrie 2020 privind efectuarea unui test de proportionalitate anterior adoptarii unor noi reglementari referitoare la profesii a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 1050 din 9 noiembrie 2020.

LEGE nr. 245 din 9 noiembrie 2020 privind efectuarea unui test de proportionalitate anterior adoptarii unor noi reglementari referitoare la profesii Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Articolul 1

Prezenta lege reglementeaza efectuarea unui test de proportionalitate, prevazut la art. 7, anterior introducerii unor noi reglementari profesionale sau, dupa caz, inainte de modificarea sau completarea celor existente care restrictioneaza accesul liber la profesiile reglementate sau exercitarea acestora, garantand un nivel ridicat de protectie a consumatorilor, in vederea asigurarii bunei functionari a pietei interne. Testul de proportionalitate se aplica cerintelor care restrictioneaza accesul liber la profesiile reglementate existente sau la noile profesii, precum si celor care restrictioneaza exercitarea acestora.

Articolul 2

(1) Testul de proportionalitate se aplica dispozitiilor legale prevazute la art. 1 care restrictioneaza accesul la o profesie reglementata sau exercitarea acesteia ori una dintre formele de exercitare a acesteia, inclusiv utilizarea titlurilor profesionale si activitatile profesionale permise in temeiul unor astfel de titluri, reglementate de Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 200/2004.

(2) Testul de proportionalitate se aplica si dispozitiilor noi sau modificate care restrictioneaza accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora, dupa adoptarea acestora, daca rezulta necesitatea revizuirii lor in raport cu obiectivul urmarit la momentul adoptarii sale, efectele sale, evaluate dupa adoptare, precum si cu evolutiile constante in domeniul profesiei reglementate dupa adoptarea masurii.

(3) In cazul in care intr-un act separat al Uniunii Europene sunt stabilite cerinte specifice privind reglementarea unei anumite profesii care nu lasa la alegerea statelor membre modul exact in care acestea urmeaza a fi transpuse, prevaleaza dispozitiile de dreptul Uniunii Europene.

Articolul 3

(1) In sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) titlu profesional protejat - forma de reglementare a unei profesii in cadrul careia utilizarea titlului intr-o activitate profesionala sau intr-o grupa de activitati profesionale face obiectul, direct sau indirect, in temeiul dispozitiilor legale de reglementare, detinerii unei anumite calificari profesionale si in cadrul careia utilizarea abuziva a acestui titlu face obiectul unor sanctiuni;
b) activitati rezervate - forma de reglementare a unei profesii in cadrul careia accesul la o activitate profesionala sau la o grupa de activitati profesionale este rezervat, in mod direct sau indirect, in temeiul dispozitiilor legale de reglementare, membrilor unei profesii reglementate, care dispun de o anumita calificare profesionala, inclusiv in cazul in care activitatea este partajata cu alte profesii reglementate;

c) mijloace adecvate, in intelesul art. 8 alin. (1), semnifica publicarea de informatii pe pagina web a autoritatii competente si difuzarea acestora in mass-media, furnizarea permanenta de informatii specifice de catre autoritatea competenta, precum si orice alte modalitati accesibile publicului.

(2) Prevederile art. 2, art. 3 alin. (1)-(3), art. 5, 5^1, 8 si 14-16 din Legea nr. 200/2004 se aplica in mod corespunzator.

Articolul 4
Autoritatile publice cu drept de initiativa legislativa in a caror arie de competenta se circumscrie profesia reglementata sau care urmeaza a se reglementa si coordonatorul national pentru recunoasterea calificarilor profesionale se asigura ca noile dispozitii legale care restrictioneaza accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora sau care modifica dispozitiile existente nu sunt, in mod direct sau indirect, discriminatorii in functie de cetatenie sau tara de resedinta.

Articolul 5
(1) Autoritatile publice cu drept de initiativa legislativa in a caror arie de competenta se circumscrie profesia reglementata sau care urmeaza a se reglementa si coordonatorul national pentru recunoasterea calificarilor profesionale, desemnat conform Legii nr. 200/2004, efectueaza o evaluare a proportionalitatii in conformitate cu prevederile art. 7 inainte de a introduce noi dispozitii legislative care restrictioneaza accesul liber la profesiile reglementate sau exercitarea acestora ori inainte de a modifica dispozitiile existente.
(2) In cazul actelor normative initiate de Parlamentul Romaniei, obligatia prevazuta la alin. (1) revine deputatilor si/sau senatorilor initiatori.
(3) Amploarea evaluarii prevazute la alin. (1) trebuie sa fie proportionala cu natura, continutul si impactul dispozitiei.
(4) Motivele pentru care se considera ca o anumita dispozitie prevazuta la alin. (1) este justificata si proportionala se probeaza cu elemente calitative si, ori de cate ori este posibil si relevant, cu elemente cantitative, utilizand indicatori in acest sens. Indicatorii sunt stabiliti astfel incat sa nu devina, direct sau indirect, obstacole nejustificate in aplicarea testului de proportionalitate.

(5) Evaluarea proportionalitatii prevazuta la alin. (1) se realizeaza intr-un mod obiectiv si independent.
(6) Autoritatile publice cu drept de initiativa legislativa in a caror arie de competenta se circumscrie profesia reglementata sau care urmeaza a se reglementa si coordonatorul national pentru recunoasterea calificarilor profesionale monitorizeaza conformitatea dispozitiilor legale, noi sau modificate, care restrictioneaza accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora, dupa adoptare, cu principiul proportionalitatii, tinand seama in mod corespunzator de toate evolutiile care au avut loc de la adoptarea dispozitiilor in cauza.

Articolul 6
(1) Autoritatile publice cu drept de initiativa legislativa in a caror arie de competenta se circumscrie profesia reglementata sau care urmeaza a se reglementa si coordonatorul national pentru recunoasterea calificarilor profesionale se asigura ca dispozitiile legale care restrictioneaza accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora pe care le introduc, precum si modificarile pe care intentioneaza sa le aduca dispozitiilor existente sunt justificate de obiective de interes public.
(2) Autoritatile publice cu drept de initiativa legislativa in a caror arie de competenta se circumscrie profesia reglementata sau care urmeaza a se reglementa si coordonatorul national pentru recunoasterea calificarilor profesionale analizeaza, in special, daca dispozitiile prevazute la alin. (1) sunt justificate in mod obiectiv de motive de ordine publica, de siguranta publica sau de sanatate publica ori de motive imperative de interes general, cum ar fi, de exemplu: pastrarea echilibrului financiar al sistemului de securitate sociala; protectia consumatorilor, a beneficiarilor serviciilor si a lucratorilor; garantarea bunei administrari a justitiei; asigurarea corectitudinii tranzactiilor comerciale; combaterea fraudei si prevenirea cazurilor de evaziune fiscala si de evitare a obligatiilor fiscale si asigurarea eficacitatii supravegherii fiscale; siguranta transporturilor; protectia mediului si a mediului urban; sanatatea animalelor; proprietatea intelectuala; protejarea si conservarea patrimoniului national istoric si artistic; obiectivele de politica sociala; obiectivele de politica culturala.

(3) Motivele de natura pur economica sau motivele strict administrative nu constituie motive imperative de interes public care sa justifice o restrictie privind accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora.

Articolul 7
(1) Autoritatile publice cu drept de initiativa legislativa in a caror arie de competenta se circumscrie profesia reglementata sau care urmeaza a se reglementa si coordonatorul national pentru recunoasterea calificarilor profesionale se asigura ca dispozitiile legale care restrictioneaza accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora pe care le introduc si modificarile aduse dispozitiilor existente sunt adecvate pentru a garanta atingerea obiectivului urmarit si nu depasesc ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.

(2) In acest scop, inainte de a adopta dispozitiile prevazute la alin. (1), autoritatile publice cu drept de initiativa legislativa in a caror arie de competenta se circumscrie profesia reglementata sau care urmeaza a se reglementa si coordonatorul national pentru recunoasterea calificarilor profesionale iau in considerare:

a) natura riscurilor legate de obiectivele de interes public urmarite, in special riscurile pentru destinatarii serviciilor, inclusiv consumatori, profesionisti si parti terte;
b) daca normele in vigoare, de natura specifica sau mai generala, cum ar fi legislatia din domeniul sigurantei produselor sau legislatia in materie de protectie a consumatorilor, sunt insuficiente pentru a atinge obiectivul urmarit;

c) caracterul adecvat al dispozitiei in ceea ce priveste aptitudinea sa de a atinge obiectivul urmarit si daca dispozitia raspunde cu adevarat nevoii de a realiza acest obiectiv in mod coerent si sistematic si, prin urmare, abordeaza riscurile identificate in acelasi mod ca in activitati comparabile;

d) impactul asupra liberei circulatii a persoanelor si a serviciilor la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, asupra alegerilor consumatorilor si asupra calitatii serviciilor prestate;

e) posibilitatea de a utiliza mijloace mai putin restrictive pentru atingerea obiectivului de interes public; in cazul in care dispozitiile se justifica doar din motive de protectie a consumatorilor si in cazul in care riscurile identificate sunt limitate la relatia dintre profesionist si consumator, neafectand astfel in mod negativ partile terte, este evaluat, in special, daca obiectivul poate fi atins prin mijloace mai putin restrictive decat rezervarea activitatilor;

f) efectul dispozitiilor noi sau modificate, cand sunt combinate cu alte cerinte care restrictioneaza accesul la o profesie sau exercitarea acesteia, si in special modul in care dispozitiile noi sau modificate, combinate cu alte cerinte, contribuie la acelasi obiectiv de interes public si daca sunt necesare pentru indeplinirea sa.
(3) Autoritatile publice cu drept de initiativa legislativa in a caror arie de competenta se circumscrie profesia reglementata sau care urmeaza a se reglementa si coordonatorul national pentru recunoasterea calificarilor profesionale analizeaza si urmatoarele elemente, atunci cand sunt relevante pentru natura si continutul dispozitiei care se introduce sau se modifica:

a) corelarea dintre sfera de cuprindere a activitatilor pe care le implica o profesie sau care sunt rezervate acesteia si calificarea profesionala necesara;

b) corelarea dintre complexitatea sarcinilor in cauza si necesitatea ca cei care le practica sa posede anumite calificari profesionale specifice, in special in ceea ce priveste nivelul, natura si durata formarii profesionale sau experienta necesara;
c) posibilitatea de a obtine calificarea profesionala prin cai alternative;

d) daca activitatile rezervate anumitor profesii pot fi sau nu pot fi partajate cu alte profesii si din ce motiv;

e) gradul de autonomie in exercitarea unei profesii reglementate si impactul modalitatilor de organizare si supraveghere asupra atingerii obiectivului urmarit, in special in cazul in care activitatile referitoare la o profesie reglementata se desfasoara sub controlul si responsabilitatea unui profesionist calificat corespunzator;

f) evolutiile stiintifice si tehnologice care pot reduce sau creste in mod real asimetria dintre profesionisti si consumatori la nivelul informatiilor.

(4) In sensul alin. (2) lit. f), autoritatile publice cu drept de initiativa legislativa evalueaza efectele dispozitiei noi sau ale celei modificate atunci cand se combina cu una sau mai multe cerinte, tinand seama de faptul ca pot exista atat efecte pozitive, cat si negative si indeosebi urmatoarele:

a) activitati rezervate, titlu profesional protejat sau orice alta forma de reglementare in sensul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 200/2004;

b) obligatii de a se supune unei dezvoltari profesionale continue;

c) norme referitoare la organizarea profesiei, la etica profesionala si la supraveghere;

d) apartenenta obligatorie la o anumita organizatie profesionala sau la un anumit organism, regimurile de inregistrare sau autorizare, in special in cazul in care cerintele mentionate presupun detinerea unei calificari profesionale specifice;
e) restrictii cantitative, in special cerintele care limiteaza numarul de autorizatii pentru exercitarea unei profesii sau care stabilesc un numar minim sau maxim de salariati, de cadre de conducere sau de reprezentanti care detin calificari profesionale specifice;
f) cerinte privind o forma juridica specifica sau cerinte care se refera la detinerea de capital sau la conducerea unei societati, in masura in care aceste cerinte sunt legate in mod direct de exercitarea profesiei reglementate;

g) restrictii teritoriale, daca este cazul;

h) cerinte care restrictioneaza exercitarea in comun sau in parteneriat a unei profesii reglementate, precum si normele in materie de incompatibilitate;

i) cerinte privind asigurarea sau alte mijloace de protectie personala sau colectiva in ceea ce priveste raspunderea civila profesionala;

j) cerinte privind cunostintele lingvistice, in masura in care acestea sunt necesare pentru a exercita profesia;
k) cerinte privind tarifele minime si/sau maxime;
l) cerinte privind publicitatea.

(5) Inainte de a introduce dispozitii noi sau de a le modifica pe cele existente, autoritatile publice in a caror arie de competenta se circumscrie profesia reglementata sau care urmeaza a se reglementa, precum si autoritatile publice cu drept de initiativa legislativa asigura conformitatea cu principiul proportionalitatii a cerintelor specifice legate de prestarea temporara sau ocazionala de servicii, prevazute la art. 35^1-35^6 din Legea nr. 200/2004, inclusiv:

a) inregistrarea temporara automata sau afilierea pro forma la o organizatie profesionala sau un organism profesional, potrivit art. 35^2 lit. a) din Legea nr. 200/2004;

b) o declaratie prealabila, in conformitate cu art. 35^3 din Legea nr. 200/2004, sau orice alta cerinta echivalenta;
c) plata unei taxe sau orice alte costuri, necesare in cadrul formalitatilor administrative legate de accesul la o profesie reglementata sau de exercitarea acesteia, pe care le suporta prestatorul de servicii.

(6) Prevederile alin. (5) nu se aplica masurilor, adoptate la nivel national in conformitate cu dreptul Uniunii Europene, menite sa asigure respectarea termenilor si conditiilor de munca aplicabile.

(7) In cazul in care dispozitiile prevazute la prezentul articol privesc reglementarea profesiilor din domeniul sanatatii care au implicatii pentru siguranta pacientilor, autoritatile competente tin seama de obiectivul de a asigura un nivel ridicat de protectie a sanatatii umane.

Articolul 8

(1) Autoritatile publice cu drept de initiativa legislativa in a caror arie de competenta se circumscrie profesia reglementata sau care urmeaza a se reglementa pun, prin mijloace adecvate, la dispozitia cetatenilor, beneficiarilor serviciilor si altor parti interesate relevante, inclusiv a celor care nu sunt membri ai profesiei, informatii privind reglementarea in cauza, inainte de a introduce noi dispozitii sau de a modifica dispozitii legale existente care limiteaza accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora.

(2) Autoritatile publice cu drept de initiativa legislativa in a caror arie de competenta se circumscrie profesia reglementata sau care urmeaza a se reglementa implica in mod corespunzator toate partile vizate si le ofera posibilitatea de a-si face cunoscute punctele de vedere. Aceste autoritati organizeaza consultari publice in conformitate cu procedurile legale.

Articolul 9
(1) Autoritatile competente asigura schimbul de informatii cu autoritatile competente din celelalte state membre cu privire la prevederile prezentei legi si la modul concret in care acestea reglementeaza o profesie sau cu privire la efectele unei asemenea reglementari.

(2) Coordonatorul national pentru recunoasterea calificarilor profesionale informeaza Comisia Europeana cu privire la autoritatile publice responsabile cu transmiterea si primirea informatiilor in scopul aplicarii prevederilor alin. (1).

Articolul 10

Autoritatile publice cu drept de initiativa legislativa in a caror arie de competenta se circumscrie profesia reglementata sau care urmeaza a se reglementa si autoritatile competente asigura o cale de atac eficienta in ceea ce priveste aspectele reglementate de prezenta lege, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau altor norme de drept comun. Autoritatile publice cu drept de initiativa legislativa in a caror arie de competenta se circumscrie profesia reglementata sau care urmeaza a se reglementa si autoritatile competente au obligatia de a preciza, prin norme interne, calea de atac si modalitatea de exercitare a acesteia.

Articolul 11

(1) Motivele pentru care dispozitiile evaluate in conformitate cu prezenta lege sunt considerate justificate si proportionale si care, alaturi de dispozitiile in cauza, urmeaza a fi comunicate Comisiei Europene in temeiul art. 3 alin. (4^4) din Legea nr. 200/2004 se inregistreaza de catre autoritatea competenta pentru profesia in cauza in baza de date a profesiilor reglementate creata si gestionata de Comisia Europeana, disponibila publicului, care include o descriere generala a activitatilor care corespund fiecarei profesii.

(2) Autoritatile competente romane si alte parti interesate pot prezenta observatii Comisiei Europene sau altui stat membru care a notificat dispozitiile si motivele legale pentru care considera ca acestea sunt justificate si proportionale sau pot primi astfel de observatii de la un alt stat membru.

Articolul 12

(1) Autoritatile publice cu drept de initiativa legislativa in a caror arie de competenta se circumscrie profesia reglementata sau care urmeaza a se reglementa si coordonatorul national pentru recunoasterea calificarilor profesionale initiaza sau, dupa caz, avizeaza, conform normelor legale, proiectele care introduc noi dispozitii legislative ce restrictioneaza accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora ori care modifica dispozitiile existente.

(2) Proiectele prevazute la alin. (1) sunt insotite, in momentul initierii, respectiv avizarii, de o explicatie suficient de detaliata care sa permita evaluarea conformitatii cu principiul proportionalitatii prevazut de art. 7.

Prezenta lege transpune dispozitiile Directivei (UE) 2018/958 a Parlamentului European si a Consiliului din 28 iunie 2018 privind efectuarea unui test de proportionalitate inainte de adoptarea unor noi reglementari referitoare la profesii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 173 din 9 iulie 2018.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
FLORIN IORDACHE
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Bucuresti, 9 noiembrie 2020.
Nr. 245.

de Cristina Savu


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Lege: Test de proportionalitate anterior adoptarii unor noi reglementari referitoare la profesii":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati privind Regulamentul Intern. TOP 3 Modele de Regulament Intern

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati privind Regulamentul Intern. TOP 3 Modele de Regulament Intern".
© copyright 2012 - 2023 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati privind Regulamentul Intern. TOP 3 Modele de Regulament Intern

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati privind Regulamentul Intern. TOP 3 Modele de Regulament Intern".

Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici