Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Sume pentru educatia timpurie a copiilor angajatilor - CONDITII si temei legal

01 /Feb2024
Sume pentru educatia timpurie a copiilor angajatilor - CONDITII si temei legal
Tags: legea nr. 239/06.11.2020facilitati fiscale educatie timpurie

"Rugam clarificare daca societatea este obligata sa aplice aceasta normativa Legea nr. 239/06.11.2020 - facilitati fiscale referitoare la cheltuielile privind educatia timpurie. De asemenea va rugam sa ne ajuati cu urmatoarele nelamuriri:

Lista documentelor justificative pe care le are de pregatit angajatul Normele pentru angajator - catre cine plateste si documentatia pe care ar trebui sa o detina. Care sunt limitele de acordare si care este costul final pentru societate. Aceste sume se declara in declaratia 112? "

Raspunsul specialistilor: 

Legea 239/2020 a modificat Codul fiscal in anul 2020 si a introdus tratamentul fiscal pentru sumele suportate de angajator pentru educatia timpurie a copiilor angajatilor.  Ulterior, aceste reglementari fiscale au fost suspendate succesiv pana la 01 ianuarie 2024 cand Codul fiscal a fost modificat prin OUG 115/2023 inclusiv in ceea ce priveste sumele suportate de angajator pentru educatia timpurie a copiilor angajatilor.

Prin urmare, cand vorbim de tratamentul fiscal al sumelor reprezentand plasarea copiilor in unitati de educatie timpurie suportate de angajator, nu ne referim la Legea 239/2020 ci la Codul fiscal astfel cum a fost modificat prin OUG 115/2023.

Codul fiscal nu stabileste obligatii in sarcina angajatorilor. Acest Cod stabileste tratamentul fiscal al veniturilor inclusiv al veniturilor acordate de angajator.  Prin urmare, angajatorii nu sunt obligati sa suporte aceste sume.

In ceea ce priveste tratamentul fiscal, conform art. 76 din Codul fiscal:

(4^1) Urmatoarele venituri cumulate lunar nu reprezinta venit impozabil in intelesul impozitului pe venit, in limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat sau din solda lunara/salariul lunar acordata/acordat potrivit legii:

a) prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decat cele prevazute la alin. (2) lit. k), in limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia de delegare/detasare, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;
b) contravaloarea hranei acordate de catre angajator pentru angajatii proprii, persoane fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, in alte situatii decat cea prevazuta la alin. (4) lit. c), astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern, in limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masa/persoana/zi, prevazuta la data acordarii, in conformitate cu legislatia in vigoare. La stabilirea plafonului lunar neimpozabil nu se iau in calcul numarul de zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitate in regim de telemunca sau munca la domiciliu sau se afla in concediu de odihna/medical/delegare. Prin hrana se intelege hrana preparata in unitati proprii sau achizitionata de la unitati specializate. Prevederile nu sunt aplicabile angajatilor care beneficiaza de tichete de masa, in conformitate cu legislatia in vigoare;
c) cazarea si contravaloarea chiriei pentru spatiile de cazare/de locuit puse de catre angajatori la dispozitia angajatilor proprii, persoane fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern, in limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata/luna/persoana, in urmatoarele conditii:
(i) angajatul, sotul/sotia acestuia nu detin o locuinta in proprietate personala sau in folosinta in localitatea in care isi desfasoara activitatea;
(ii) spatiul de cazare/de locuit se afla in unitatile proprii, inclusiv de tip hotelier sau intr-un imobil inchiriat in acest scop de la o terta persoana, de catre angajator;
(iii) contractul de inchiriere dintre angajator si terta persoana este incheiat in conditiile legii;
(iv) plafonul neimpozabil se acorda unuia dintre soti, in cazul in care ambii soti desfasoara activitate in aceeasi localitate, la acelasi angajator sau la angajatori diferiti, pe baza declaratiei pe propria raspundere a acestuia.

La determinarea plafonului de 20% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se ia in calcul valoarea cea mai mica a salariului minim brut pe tara, in vigoare in luna pentru care se acorda avantajele.

Verificarea indeplinirii conditiilor se efectueaza pe baza documentelor justificative si constituie responsabilitatea angajatorului;
d)contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevazut in contractul individual de munca, regulamentul intern, sau primite in baza unor legi speciale si/sau finantate din buget, in limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentand nivelul unui castig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul in care au fost acordate. Prevederile nu sunt aplicabile angajatilor care beneficiaza de vouchere de vacanta, in conformitate cu legislatia in vigoare;

e) contributiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, administrate de catre entitati autorizate stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana;
f) primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajatii proprii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoana;
g) [textul din Art. 76, alin. (4^1), litera G. din titlul IV, capitolul III a fost abrogat la 01-ian-2024 de Art. 53, punctul 55. din capitolul II din Ordonanta urgenta 115/2023]
h) contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita echivalentului in lei a 100 euro anual pentru fiecare persoana, oferite de furnizori ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care actioneaza in nume propriu in cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilitatile sportive, in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, ori in calitate de intermediari pentru serviciile medicale, in cazul in care abonamentele respective includ si servicii medicale;
i) sumele suportate de catre angajator pentru plasarea copiilor angajatilor proprii in unitati de educatie timpurie, potrivit legii, in limita stabilita de acesta, dar nu mai mult de 1.500 lei/luna pentru fiecare copil. In cazul sumelor platite direct de catre angajat, acestea se acorda de catre angajator, in limita aceluiasi plafon, pe baza documentelor justificative prezentate de angajat.

Astfel, sumele pentru plasarea copiilor salariatilor in unitati de educatie timpurie sunt neimpozabile si nu sunt taxate cu contributii sociale cu respectarea cumulativa a doua plafoane lunare:

1) Plafonul de 1500 lei;
2) Plafonul de 33% din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat.


Nu au fost reglementate norme pentru aplicarea reglementarilor din Codul fiscal privind educatia timpurie. Plata poate fi efectuata fie direct de angajator, fie de salariat care va deconta sumele ulterior.

Sunt necesare urmatoarele documente:

1. certificat nastere copil;
2. adeverinta privind inscrierea copilului la gradinita sau contractul incheiat intre parinte si unitatea de educatie timpurie;
3. dovada ca unitatea de educatie timpurie este autorizata sa functioneze provizoriu sau este acreditata;
4. documentul justificativ al platii daca plata este facuta de salariat (bon fiscal, chitanta, extras de cont);
5. declaratia pe proprie raspundere a salariatului din care sa rezulte doua aspecte:
a) faptul ca celalalt parinte nu beneficiaza de aceasta facilitate;
b) faptul ca salariatul nu mai beneficiaza la alt angajator de aceasta facilitate.

Un raspuns oferit in ianuarie 2024, de catre expertii de la PortalCodulMuncii. Da click aici pentru mai multe raspunsuri si sfaturi de la experti in legislatia muncii si resurse umane.

de Cristina Savu


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Sume pentru educatia timpurie a copiilor angajatilor - CONDITII si temei legal":
Rating:

Nota: 3.33 din 5 din 3 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".