Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

OUG 101/2021: Noile reguli privind ajutorul social

17 /Sep2021
OUG 101/2021: Noile reguli privind ajutorul social
Tags: oug 101/2021reguli ajutor socialformare profesionala

OUG nr. 101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 890 din 16 septembrie 2021.

 

Art. I. — La articolul 5 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, punctul IV^4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„IV^4. tanar NEET — persoana cu varsta cuprinsa intre 16 ani si pana la implinirea varstei de 30 de ani, care nu are loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala;".
 
Art. II. — Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6, alineatul (1) se abroga.
 
2. Dupa articolul 6^2 se introduce un nou articol, articolul 6^3, cu urmatorul cuprins:
 
„Art. 6^3. — In situatia in care persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social se angajeaza cu contract individual de munca sau in baza unui raport de serviciu, pentru o perioada de cel putin 24 de luni, acordarea ajutorului social se prelungeste pentru o perioada de 6 luni, in cuantumul primit anterior angajarii."
 
3. La articolul 7, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
 
„(3) Persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social au obligatia sa se prezinte la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca la fiecare 6 luni, incepand cu luna in care au obtinut dovada prevazuta la alin. (1), sau ori de cate ori sunt solicitate de aceasta."
 
4. La articolul 8 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
 
„i) sumelor primite de persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesionala organizate in conditiile legii, daca acestea nu sunt considerate venituri salariale potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."
 
5. La articolul 10, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: 
 
„(5) Primariile vor dezvolta sisteme informatice de transmitere a solicitarilor, astfel incat cererile si documentele doveditoare sa poata fi depuse si inregistrate electronic, pana la finalul anului 2026."
 
6. La articolul 15, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
 
„(2^1) Pentru mentinerea dreptului la ajutorul social in conditiile art. 6^3, situatia nominala prevazuta la alin. (2) cuprinde si informatii cu privire la perioada pentru care persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social se angajeaza cu contract individual de munca sau in baza unui raport de serviciu."
 
(...)
Art. III. — (1) In termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va elabora si va supune spre aprobare Guvernului hotararea de modificare si completare in mod corespunzator a Hotararii Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 
(2) Prevederile art. II se aplica odata cu intrarea in vigoare a hotararii Guvernului de modificare si completare a normelor metodologice prevazute la alin. (1), cu exceptia pct. 17, care intra in vigoare in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acestei hotarari.
 
Art. IV. — Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

 


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "OUG 101/2021: Noile reguli privind ajutorul social":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".