Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Fisa de evaluare a performantelor individuale pentru postul de Manager

02 /Sep2016
Tags: evaluarea performantelorfisa de evaluare a performantelorevaluare manager

Evaluarea salariatilor devine obligatorie in cazul in care angajatorul intentioneaza sa efectueze concedieri individuale sau colective.

Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului trebuie sa se regaseasca si in continutul contractului individual de munca, in conformitate cu art. 17 alin. (4) din Codul muncii, republicat.

In urma evaluarii, unii salariati vor putea fi promovati, iar altii gasiti necorespunzator pentru cerintele postului vor putea fi concediati pentru necorespundere profesionala.

Va prezentam in continuare un model de fisa de evaluare a performantelor individuale pentru postul de manager:

Unitatea: ___________________________________
Nr. ord. Reg. Com./an: _________________________
CUI: ____________________
Sediu: __________________________________________________


 
Fisa de evaluare a performantelor individuale
 
Evaluare dupa perioada de proba    Evaluare semestriala   Evaluare anuala   Promovare  
Numele si prenumele persoanei evaluate: Departament: Administrativ
Postul: Manager general (cod COR 112028) Nr. de Marca:
Nr.crt. Obiective individuale Criterii de performanta PERFORMANTE
Se noteaza de la 1 la 5
5 - Foarte bine
4 - Bine
3 - Mediu
2 - Satisfacator
1 - Nesatisfacator
 
A. Gradul de indeplinire a sarcinilor individuale
A.1. Comunicare profesionala
A.1.1. Obtine informatii prin receptarea de mesaje orale, legate de indeplinirea de sarcini de serviciu, in contexte profesionale semnificative
A.1.2. Obtine informatii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de indeplinirea de sarcini de serviciu, in contexte profesionale semnificative
A.1.3. Exprima mesaje orale in limbaj complex, in contexte profesionale semnificative, in scopul indeplinirii sarcinilor de serviciu  
A.1.4. Elaboreaza mesaje scrise specializate, in contexte profesionale semnificative, in scopul indeplinirii sarcinilor de serviciu  
A.1.5. Participa la interactiuni orale si in scris legate de indeplinirea de sarcini de serviciu, in contexte profesionale semnificative
Daca unul dintre puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaza dupa totalul de intrebari aplicabile.  Total: _____pct.   Procentaj: _____ (din total maxim de 25 puncte posibile)
 
A.2. Analiza mediului de afaceri
A.2.1. Criteriile de analiza a mediului de afaceri se stabilesc in functie de ponderea componentelor specifice ce decurg din necesitatea pietei respective
A.2.2. Mediul de afaceri este analizat prin compararea rezultatelor vanzarii produselor/serviciilor concurente cu un etalon prestabilit
Daca unul dintre puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaza dupa totalul de intrebari aplicabile. Total: _____pct.   Procentaj: _____ (din total maxim de 10 puncte posibile)
 
A.3.   Tehnologia informatiilor si comunicatiei aplicata
A.3.1. Stabilirea programelor de software general si de specialitate necesare domeniului de activitate  
A.3.2. Utilizarea TIC in activitatea desfasurata
A.3.3. Cresterea eficientei in domeniul de activitate cu ajutorul TIC  
Daca unul dintre puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaza dupa totalul de intrebari aplicabile. Total: _____pct.   Procentaj: _____ (din total maxim de 15 puncte posibile)
 
A.4. Elaborarea strategiilor de marketing
A.4.1. Identifica criteriile care stau la baza elaborarii strategiilor de marketing
A.4.2. Stabileste resursele necesare pentru implementarea programului de marketing          
A.4.3. Formuleaza strategiile de marketing
Daca unul dintre puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaza dupa totalul de intrebari aplicabile. Total: _____pct.   Procentaj: _____ (din total maxim de 25 puncte posibile)
A.5. Managementul calitatii
A.5.1. Actioneaza pentru implementarea si buna functionare a sistemelor de management al calitatii  
A.5.2. Aplica actiuni corective si preventive pentru  imbunatatirea continua a calitatii
Daca unul dintre puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaza dupa totalul de intrebari aplicabile. Total: _____pct.   Procentaj: _____ (din total maxim de 10 puncte posibile)
 
A.6. Implementarea strategiilor organizationale
A.6.1. Planurile de actiune (tacticile) se stabilesc avand in vedere elementele mixului de marketing care au stat la baza formularii strategiilor.
A.6.2. Planurile de actiune sunt aplicate in corelatie cu situatia mediului extern al firmei in momentul dat.
Daca unul dintre puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaza dupa totalul de intrebari aplicabile. Total: _____pct.   Procentaj: _____ (din total maxim de 25 puncte posibile)
 
A.7.   Coordonarea activitatii organizatiei
A.7.1. Rezolva problemele identificate cu diplomatie, tinand cont de prevederile din domeniu si de regulamentul intern
A.7.2. Asigura indeplinirea planurilor financiare pe care le-a stabilit
A.7.3. Gestioneaza si dezvolta relatia cu clientii
A.7.4. Asigura dezvoltarea afacerii
A.7.5. Asigura promovarea imaginii si a produselor societatii
Daca unul dintre puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaza dupa totalul de intrebari aplicabile. Total: _____pct.   Procentaj: _____ (din total maxim de 20 puncte posibile)
 
A.8. Implementarea schimbarilor in organizatie
A.8.1. Analizeaza atitudinea angajatilor fata de schimbare
A.8.2. Aplica cele mai potrivite metode privind eliminarea opozitiei angajatilor fata de schimbare
A.8.3. Monitorizeaza atent implementarea schimbarii  
Daca unul dintre puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaza dupa totalul de intrebari aplicabile. Total: _____pct.   Procentaj: _____ (din total maxim de 10 puncte posibile)
A.9.   Stabilirea obiectivelor organizationale si a resurselor necesare atingerii acestora
A.9.1. Identifica obiectivele organizationale de realizat
A.9.2. Alege instrumente de masurare a nivelului de atingere a obiectivelor propuse
A.9.3. Obiectivele si resursele necesare atingerii acestora sunt stabilite pentru un interval de timp predeterminat realist
Daca unul dintre puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaza dupa totalul de intrebari aplicabile. Total: _____pct.   Procentaj: _____ (din total maxim de 40 puncte posibile)
 
B. Munca in echipa
B.1. Adecveaza formele de comunicare in echipa activitatilor specifice si procedurilor interne, pentru transmiterea rapida si corecta a informatiilor.
B.2. Comunica cu promptitudine si claritate propunerile de imbunatatire a activitatii in echipa.
B.3. Identifica rolurile specifice muncii in echipa, in functie de sarcina specifica ce este realizata de echipa si de indicatiile sefului ierarhic.
B.4. Se incadreaza in activitatile echipei, in normele de lucru si de timp, prin respectarea rolurilor specifice si a responsabilitatilor individuale ale membrilor echipei.
B.5. Ofera prompt si corect informatii altor angajati, prin mijloace specifice.
B.6. Participa impreuna cu membrii echipei la activitatile, manevrele si manipularile necesare pentru rezolvarea problemelor comune.
B.7. Rezolva sarcinile proprii printr-un proces agreat si acceptat de toti membrii echipei.
Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaza dupa totalul de intrebari aplicabile. Total: _____pct.   Procentaj: _____ (din total maxim de 35 puncte posibile)
 
C. Respectarea procedurilor si regulilor SSM (Sanatate si Securitate in Munca), PSI (Prevenirea si Stingerea Incendilor) si SU (Situatii de urgenta)
C.1. Aplica legislatia si reglementarile privind securitatea si sanatatea la locul de munca, prevenirea si stingerea incendiilor si situatiile de urgenta Insusirea drepturilor si responsabilitatilor la locul de munca in functie de normele prevazute la instructajele, procedurile si regulile in materie de sanatatea si securitatea muncii, de prevenirea si stingerea incendiilor si cu privire la modul de comportare in cazul situatiilor de urgenta
Verificarea existentei si integritatii mijloacelor de protectie la locul de munca
Raportarea situatiilor care pun in pericol securitatea individuala si colectiva
Supraveghrea aplicararii legislatiei privind securitatea si sanatatea la locul de munca si prevenirea si stingerea incendiilor
C.2. Ia masuri pentru reducerea factorilor de risc  Identificarea factorilor de risc  
Planificarea actiunilor de evitare a riscurilor legate de sanatatea si securitatea locului de munca
Coordonarea activitatilor in caz de accident
Raportarea prezentei factorilor de risc
Inlaturarea factorilor de risc
Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaza dupa totalul de intrebari aplicabile. Total: _____pct.   Procentaj: _____ (din total maxim de 10 puncte posibile)
 
D. Calitatea rezultatelor obtinute
D.1 Cunoaste si respecta instructiunile de lucru aplicabile
D.2 Colaboreaza eficient cu alte departamente pe probleme de calitate
D.3 Demonstreaza responsabilitatea calitatii in activitatea desfasurata
D.4 Trateaza corespunzator neconformitatile constatate in activitate
D.5 Cand intuieste o posibila problema de calitate, actioneaza prompt pentru evitarea aparitiei acesteia
D.6 Completeaza corespunzator documentele de calitate aplicabile  
D.7 Dovedeste responsabilitate in gestionarea si arhivarea documentelor si inregistrarilor calitatii
Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaza dupa totalul de intrebari aplicabile. Total: _____pct.   Procentaj: _____ (din total maxim de 35 puncte posibile)
 
E. Disciplina in munca
E.1 Mentine in buna stare echipamentele din dotare
E.2 Isi anunta absenta motivata din timp si corect
E.3 Respecta programul de lucru
E.4 Utilizeaza in mod responsabil documentatia de lucru
E.5 Este onest cu colegii si superiorii
E.6 Este receptiv la un program de lucru flexibil
Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculeaza dupa totalul de intrebari aplicabile. Total: _____pct.   Procentaj: _____ (din total maxim de 30 puncte posibile)
TOTAL GENERAL: _________ puncte, procentaj: ____________ (din total maxim de 290 puncte posibile)
 
Grafic nr. 1 – Comparatie intre nivelul de performanta atins de angajat si nivelul maxim de performanta posibil, realizat pe obiective individuale * datele introduse la Nivel obtinut sunt pentru exemplificare
 
 
Legenda:
A. Gradul de indeplinire a sarcinilor individuale
A.1. Comunicare profesionala
A.2. Analiza mediului de afaceri
A.3. Tehnologia informatiilor si comunicatiei aplicata
A.4. Elaborarea strategiilor de marketing
A.5. Managementul calitatii
A.6. Implementarea strategiilor
A.7. Coordonarea activitatii organizatiei
A.8. Implementarea schimbarilor in organizatie
A.9. Stabilirea obiectivelor organizationale si a resurselor necesare atingerii acestora
B Munca in echipa
C Respectarea procedurilor si regulilor SSM, PSI si SU
D Calitatea rezultatelor obtinute
E Disciplina in munca
 
 
* Pentru completarea diagramei se da dublu-click pe ea si se introduc datele corespondente (procentajele obtinute de angajat) in casutele aferente din foaia de date
 
Grafic nr. 2 – Comparatie intre nivelul de performanta atins de angajat si nivelul maxim de performanta posibil, realizat in baza punctajului total obtinut* datele introduse la Nivel obtinut sunt pentru exemplificare
 
 
* Pentru completarea diagramei se da dublu-click pe ea si se introduc datele corespondente (procentajele obtinute de angajat) in casutele aferente din foaia de date
 
CONCLUZII
Procentaj obtinut intre 90% si 100% - Exceptional in raport cu cerintele postului
- Nivel rar de performanta.
- Depaseste asteptarile, obiectivele si cerintele pentru postul respectiv.
- Isi asuma responsabilitati suplimentare si demonstreaza rezultate exceptionale in indeplinirea lor.
- Se detaseaza clar fata de alte persoane in pozitii similare si are initiative de imbunatatire a performantei in plus fata de cerinte.
- Demonstreaza un echilibru exceptional intre rezultate si comportamentul profesional.
- Colaborator extrem de valoros pentru activitatea companiei.
 
Procentaj obtinut intre 75% si 90% - Depaseste cerintele postului
- Depaseste ocazional asteptarile, obiectivele si cerintele pentru postul respectiv.
- Isi asuma responsabilitati suplimentare si demonstreaza rezultate peste medie in indeplinirea lor.
- Demonstreaza un echilibru laudabil intre rezultate si comportamentul profesional.
- Colaborator cu contributie puternica la activitatea companiei.
 
Procentaj obtinut intre 60% si 75% - Corespunde cerintelor postului
- Atinge in mod constant asteptarile, obiectivele si cerintele postului.
- Isi asuma responsabilitati suplimentare si demonstreaza rezultate medii in indeplinirea lor.
- Are motivatia si abilitatile necesare pozitiei ocupate.
- Depaseste asteptarile in unele domenii de responsabilitate.
- Performanta generala este una in conformitate cu asteptarile.
- Demonstreaza un echilibru bun intre rezultate si comportament profesional.
- Colaborator cu constributie medie la activitatea companiei.
 
Procentaj obtinut intre 50% si 60% - De cele mai multe ori este sub cerintele postului
- Performantele nu indeplinesc de cele mai multe ori asteptarile, obiectivele si cerintele postului respectiv.
- Lipseste consecventa in obtinerea rezultatelor asteptate.
- Demonstreaza un echilibru inconsecvent intre rezultate si comportamentul profesional.
- Necesita documentarea unui plan de dezvoltare care sa produca rezultate imediate, consistente si consecvente in conformitate cu cerintele postului.
- Poate fi subiectul unei retrogradari sau concedieri.
 
Procentaj obtinut sub 50% - Mult sub cerintele postului
- Performanta este frecvent sub asteptarile, obiectivele si cerintele postului.
- Demonstreaza un esec in mentinerea unui echilibru consecvent intre rezultate si comportamentul profesional.
- Poate fi subiectul unei retrogradari sau concedieri.
Obiective stabilite pentru angajat:
 
Termen:
 
INTOCMIT ANGAJAT VERIFICAT VIZAT
Coordonator direct Management Sef Resurse Umane
Data :
Semnatura: Data :
Semnatura: Data :
Semnatura: Data :
Semnatura:
CONTESTAREA REZULTATELOR EVALUARII
Continutul contestatiei:
 
Semnatura persoanei evaluate:
 
PUNCTAJUL ACORDAT IN URMA CONTESTATIEI
Punctajul:
 
Semnatura Cordonatorului direct:
Data:
 
J. LUAREA LA CUNOSTINTA A REZULTATULUI CONTESTATIEI
Semnatura persoanei evaluate:
 
Data:

 

Autor:

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Fisa de evaluare a performantelor individuale pentru postul de Manager":
Rating:

Nota: 4 din 5 din 5 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuTimpul de munca si Programul de lucru. 10 Studii de caz pentru 2022

Atentie la TIMPUL de munca in 2022!

Cazuri practice, solutii si exemple

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Timpul de munca si Programul de lucru. 10 Studii de caz pentru 2022".
© copyright 2012 - 2022 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Timpul de munca si Programul de lucru. 10 Studii de caz pentru 2022

Atentie la TIMPUL de munca in 2022!

Cazuri practice, solutii si exemple

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Timpul de munca si Programul de lucru. 10 Studii de caz pentru 2022".

Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici