Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Fisa postului pentru Sef de sectie. Model Word si PDF

09 /Ian2020
Tags: fisa postuluisef de sectiecod cor 121903

Regasiti mai jos un model de fisa de post pentru sef sectie – cod COR 121903, alaturi de posibilitatea de a descarca modelul atat in format word, cat si PDF.

Model fisa post Sef de sectie

Identificarea postului

1. Numele si prenumele titularului: ............

2. Denumirea postului: sef Sectie
[Daca in organigrama dvs. denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa
mentionati in fisa si denumirea din COR.]

3. Pozitia in COR / Cod: 121903


[in cazul in care denumirea postului din firma dvs. nu se regaseste in COR, va trebui sa treceti codul din COR pentru denumirea cea mai apropiata din punct de vedere al sarcinilor si responsabilitatilor.]

4. Departamentul / locatia: AMC
[Repartizarea se va face conform marimii, specificului si organigramei firmei.]

5. Nivelul postului: Conducere

6. Relatii ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):

Se subordoneaza Directorului.
[Pentru punctele 4, 5 si 6 se va tine cont de marimea, specificul si organigrama firmei.]

Descrierea postului

1. Scopul general al postului
Are ca scop general aprovizionarea, administrarea si intretinerea personalului si a aparaturii aferente sectiei. seful de sector raspunde de intreaga activitate a sectorului pe care-l coordoneaza, sub toate aspectele, implicand atat fondul, cat si formele problemelor pe care le impune aceasta coordonare.
[in functie de marimea, specificul si organigrama firmei, scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti.]

2. Competente personale:
 sa aiba insusiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare (spirit de observatie, rabdare, viteza de reactie, capacitate de orientare in spatiu, capacitate de comunicare etc.);
 sa nu aiba antecedente penale
 sa fie apt din punct de vedere medical

3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului


Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 100% din norma de baza, corespunzatoare unei
parti de 100% din salariul de baza.
 este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa
 este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune;

Atributii

* sa autoevalueze nivelul de pregatire permanent prin comparatie cu noutatile din domeniu

* sa verifice indeplinirea sarcinilor de catre oamenii din subordine;

* sa centralizeze cererile de produse
* sa coreleze comenzile de la producatori cu solicitarile clientilor;

* sa elaboreze si sa aprobe contracte pentru desfacerea produselor

* sa asigure pentru personalul sectiei rechizitele si celelalte consumabile, precum si echipamentele necesare desfasurarii activitatii in bune conditii;

* sa raspunda de aplicarea dispozitiilor legale in vigoare si de respectarea reglementarilor interne de catre sectorul pe care-l coordoneaza (C.C.M., R.O.F., R.O.I., Decizii, Note de Serviciu);

* sa raspunda de incarcarea la capacitate a formatiilor de lucru din cadrul sectorului coordonat, functie de sarcinile de productie primite;

* sa raspunda de utilizarea eficienta si in scopul productiei a bazei materiale primite in sector;

* sa raspunda de gestionarea si gospodarirea patrimoniului sectorului;

* sa raspunda de incarcarea cu atributii, la capacitate, a intregului personal din subordine, fiecarui salariat repartizandu-i sarcini conform fisei postului pe care este incadrat;

* sa raspunda de utilizarea eficienta a fondului de timp de catre personalul subordonat;

* sa raspunda de corectitudinea pontajelor inaintate compartimentului de resort din cadrul directiei si societatii

* sa coordonez, indrume, controleze si raspunde de intreaga activitate din cadrul sectorului;

* sa organizeze activitatea de productie a sectorului si raspunde prin masurile pe care le ia de indeplinirea calitativa si la termen a programului de productie stabilit;

* sa ia masuri si sa raspunda de cresterea productivitatii muncii;

* sa studieze si sa constate, impreuna cu serviciile specializate, cauzele rebuturilor si pierderilor de materii prime si materiale, combustibili etc. si sa ia masuri pentru inlaturarea lor si recuperarea pierderilor;

* sa urmareasca si sa raspunda de exploatarea rationala a utilajelor si masinilor din dotare, in scopul cresterii indicelui de folosire al acestora;

* sa verifice incadrarea in normele de munca;

* sa asigure si sa urmareasc respectarea disciplinei tehnologice, preocupandu-se de imbunatatirea proceselor tehnologice, de introducerea procesului tehnic de productie;

* sa repartizeze personalul din subordine pe locuri de munca si schimburi, conform cu necesitatile realizarii programului de productie, folosirii optime a capacitatilor de productie;

* sa raspunda, in zona sa de responsabilitate, de aplicarea corecta a Contractului Colectiv de Munca, Sistemului de Salarizare, a R.O.I.-iului, a Deciziilor si Notelor de serviciu de la nivelul societatii si sectiei;

* sa propuna, conform prevederilor Contractului Colectiv de Munca si atributiilor din fisa postului, promovarea, retrogradarea, premierea sau sanctionarea personalului subordonat;
* sa controleze prin sondaj si raspunde de pontajul personalului din subordine;
* sa programeze personalul subordonat in concediul legal de odihna, tinand cont cu prioritate de necesitatile productiei;
* sa raspunda de gestiunea sectorului pe care-l coordoneaza;
* sa intocmeasca situatiile de lucrari, necesare de materiale pentru lucrarile contractate;
* sa transmita lunar stocurile de materiale, avand in vedere situatiile de lucrari

* sa verifice si sa aprobe deconturile personalului din societate;

* sa intocmeasca referate de analiza comerciala a importurilor si sa le inainteze conducerii spre abrobare;

* sa dispuna masuri de economisire;

* sa asigure primirea, conservarea, pastrarea, elaborarea, gestionarea valorilor materiale in cadrul magaziilor, depozitelor, boxelor si a altor locuri;

* sa urmareasca stadiul asigurarii bazei materiale pentru produsele executate in sistem de asigurare a calitatii

* sa urmareasca derularea la termen a comenzilor si contractelor incheiate;

* sa raspunda de eliberarea la timp a materialelor solicitate;

* sa sprijine activitatea de valorificare a tuturor materilelor receptionabile,
refolosibile, in conditii legale;
 
* sa manifeste disponibilitate catre dialog, receptivitate, calm, tact in relatiile de serviciu;

* sa raspunda la toate solicitarile venite din partea conducerii pentru indeplinirea sarcinilor;

* sa verifice existenta si valabilitatea documentelor necesare;

* sa raspunda la toate solicitarile venite din partea administratorului pentru indeplinirea unor sarcini conforme fisei postului;

* sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;

* sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul;

* sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol;

* sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;

* sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati;

* sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;

* sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi.

* sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut; 

* sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept. 

[in functie de marimea, specificul si organigrama firmei, sarcinile/ atributiile/ activitatile, responsabilitatile postului pot diferi. 


Atentie! Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei.]

4. Obligatii si Restrictii:
 nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decat daca ea vine de la persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se incadreaza in
prevederile legale;
 sa asigure pastrarea secretului profesional privind activitatile ce se desfasoara in cadrul spatiului de lucru;
 este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul serviciului;
 trebuie sa lase echipamentul curat, iar celelalte mijloace pe care le-a folosit, in buna stare.


5.Conditiile de lucru ale postului

a. Desfasurarea activitatii

Cazurile speciale sunt stabilite cu atentie, in cadrul echipei de lucru;
Acesta isi desfasoara activitatea in birou, ateliere, depozite ale unitatii.
b. Conditii de formare profesionala Participa la sesiuni de formare si perfectionare 
c. Mijloace de transmitere a informatiei
- telefon mobil;

[Conditiile de la punctele a si b se decid la nivelul fiecarei firme, in functie de conditiile specifice si de posibilitati, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]

d. Delegare (inlocuitori, sarcini delegate)


* Doar in situatii de urgenta
[De obicei, fiecare firma stabileste si mentioneaza numele persoanei inlocuitoare, cu precizarea responsabilitatilor si a sarcinilor pe perioada delegarii.]

Specificatiile postului
Nivelul de studii
Studii superioare


[Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]


2. Aptitudinisi caracteristici personale
- incredere in sine;
- operativitate;
- atentie;
- viziune artistica, creativitate, flexibilitate, dinamism;
- diplomatie si tact in relatia cu distributia si cu echipajul de filmare
- indemanare;
- ordine
- rapiditate in reactii si judecata;
- concentrare;
- punctualitate;
- capacitate de sinteza si analiza
- capacitatea de a invata;
- aptitudini tehnice
- simt de organizare
- atentie distributiva
- capacitate de anticipare si evaluare a consecintelor unei situatii
- capacitate de analiza, sinteza a informatiilor si adoptare a deciziei
- asumarea responsabilitatii
- capacitate de a vedea in spatiu
- capacitate de adaptare la specificul unei situatii
[in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv
in firma se pot solicita si alte competente.]

3. Program de lucru
Pentru un program normal de lucru, 8 ore/ zi.
Program: L-V: ............................, cu pauza de masa,

 S-D: ...............................................…

Data

Numele si semnatura titularului postului, Numele si semnatura superiorului ierarhic,
A P R O B A T
 Director General


Descarcati model word

Descarcati model pdf

 


Raspuns oferit de Carmen Dolores Gosa, pentru PortalCodulMuncii.ro!


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Fisa postului pentru Sef de sectie. Model Word si PDF":
Rating:

Nota: 3.92 din 5 din 6 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".