Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Noile conditii in care puteti recupera anii-lipsa la stagiul de cotizare. Proiect integral

18 /Aug2020
Tags: proiect recuperare ani cotizareplata contributiicarnete de munca pierdutestagiu de cotizare proiect contributii

Ministerul Muncii a publicat proiectul de Ordonanta de Urgenta privind unele masuri din domeniul pensiilor publice prin care se permite plata retroactiva a contributiilor din anii lipsa la stagiul de cotizare din cauza carnetelor de munca pierdute sau a arhivelor distruse. Regasiti mai jos proiectul integral:

Avand in vedere necesitatea implementarii unor masuri de largire a sferei de asigurati ai sistemului public de pensii, care sa dea posibilitatea exercitarii dreptului fundamental la pensie, prin includerea persoanelor care nu au avut calitatea de asigurat si care opteaza sa achite contributia de asigurari sociale pe o anumita perioada;tinand seama de necesitatea de a imbunatati sistemul de protectie sociala in concordanta cu prioritatile nationale, astfel incat persoanele care nu indeplinesc conditia stagiului minim de cotizare pentru a accede la o categorie de pensii din sistemul public sa contribuie la sistem prin plata contributiilor de asigurari sociale,
tinand cont de existenta a numeroase solicitari din partea unor cetateni romani din tara si strainatate privind asigurarea la sistemul public de pensii,
avand in vedere deficitul inregistrat la bugetul asigurarilor sociale de stat si luand in considerare ca platile efectuate catre bugetul asigurarilor sociale de stat pot contribui, cel putin pentru un timp, la refacerea echilibrului bugetar,

tinand seama de faptul ca masura legislativa are drept consecinta evitarea de la excluderea sociala a unor categorii de persoane care nu ar putea accede la pensie pentru limita de varsta in cadrul sistemului public de pensii intrucat nu indeplinesc conditiile prevazute de lege cu privire la stagiul de cotizare, si care, in lipsa indeplinirii conditiilor de pensionare, ar apela la sistemul de asistenta sociala, fapt ce ar impovara bugetul de stat,

avand in vedere ca elementele sus-mentionate constituie premisele unei situatii extraordinare care impune adoptarea de masuri imediate, in vederea stabilirii cadrului normativ adecvat si ca neadoptarea acestor masuri ar avea drept consecinte negative afectarea unui interes public,
Luand in considerare necesitatea instituirii unui cadru normativ care sa protejeze dreptul la pensie in situatia in care acesta este afectat de faptul ca anumite perioade de stagiu de cotizare si venituri nu pot fi valorificate din cauze determinate de pierderea, deteriorarea sau distrugerea carnetelor de munca sau a altor documente primare, cauze independente de vointa solicitantilor drepturilor de pensie;

Intrucat, in vederea stabilirii drepturilor de pensie, se impune crearea cadrului legal crearea cadrului legal pentru folosirea, lbazei de date ce contine carnetele de munca scanate, masura de natura a sprijini o categorie de persoane aflate de multe ori in imposibilitatea dovedirii stagiilor de cotizare si a veniturilor realizate in timpul activitatii profesionale,

Apreciind ca toate acestea constituie o situatii extraordinare ale caror reglementare nu poate fi amanata, generand efecte negative de ointerpretare neunitara, consideram ca o eventuala  legiferare pe alta cale decat delegarea legislativa, chiar in procedura de urgenta, nu ar fi de natura sa inlature de indata aceste consecinte negative,

In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. – (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege si ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contributiei de asigurari sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii incheierii contractului de asigurare, in care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare in sistemul public de pensii sau intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia, in tara, in statele membre UE sau in alte state cu care Romania aplica instrumente juridice internationale in domeniul securitatii sociale.

(2) Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contributiei de asigurari sociale sunt cele anterioare datei la care sunt indeplinite conditiile, prevazute de lege, privind varsta standard de pensionare.

(3) Varsta standard de pensionare este prevazuta in anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. II - (1) Pana la data de 1 septembrie 2021, persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. I poate incheia un contract de asigurare sociala in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta, pensiei anticipate sau pensiei anticipata partiala, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 la lege.

Modelul actului aditional la contractul de asigurare sociala este prevazut la Anexa 2 la prezenta ordonanta.

(2) Contractul de asigurare sociala, prevazut la alin. (1), se incheie intre persoana interesata si casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.

(3) La incheierea contractului de asigurare sociala, solicitantul completeaza o declaratie, conform modelului prevazut la anexa nr. 3 la prezenta ordonanta, din care sa reiasa ca, in perioada  inscrisa in contractul de asigurare sociala pentru care se solicita asigurarea, indeplineste urmatoarele conditii cumulative:
a) nu a avut calitatea de asigurat in sistemul public de pensii sau in alte sisteme neintegrate acestuia;
b) nu a avut obligatia asigurarii in sistemul public de pensii;

c) la data incheierii contractului de asigurare sociala nu are calitatea de pensionar.

ART. III -Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contributiei de asigurari sociale, sunt cele care se incadreaza in perioada cuprins intre data implinirii varstei de 18 ani si data incheierii contractului de asigurare sociala.

Art. IV - (1) Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale o constituie venitul lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala care nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare la data incheierii contractului de asigurare sociala.

(2) Contributia de asigurari sociale datorata se calculeaza prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contributiei de asigurari sociale reglementata de legislatia in vigoare la data incheierii contractului de asigurare sociala.

(3) In cazul in care persoana interesata solicita asigurarea in sistemul public de pensii pentru o fractiune de luna, contractul de asigurare sociala se incheie pentru luna intreaga, iar stagiul de cotizare este aferent lunii intregi.

(4) In situatia prevazuta la alin. (3), atunci cand, in cadrul unei luni, exista o fractiune de luna de asigurare, realizata conform legii, pentru acoperirea celeilalte perioade neasigurate este admisibila incheierea contractului de asigurare sociala conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru intreaga luna, 

(5) In situatia prevazuta la alin.(4), la determinarea punctajului lunar utilizat la calculul pensiei vor fi avute in vedere veniturile asigurate, cumulate.

Art. V – (1) Perioadele pentru care persoanele prevazute la art. I achita contributia de asigurari sociale, se considera stagiu de cotizare in sistemul public.

(2) Venitul lunar asigurat la care se achita contributia de asigurari sociale, se utilizeaza la determinarea punctajului lunar potrivit legii, si implicit la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii.

(3) Punctajul lunar se calculeaza prin raportarea venitului lunar asigurat, prevazut la alin.(2) la castigul salarial mediu brut din luna incheierii contractului de asigurare sociala, comunicat de Institutul National de Statistica.

(4) Pentru lunile pentru care Institutul National de Statistica inca nu a comunicat castigul salarial mediu brut se utilizeaza, pentru intreaga luna, ultimul castig salarial mediu brut comunicat.

(5) Punctajul lunar calculat in conditiile alin. (3) si (4) se atribuie pentru fiecare luna calendaristica prevazuta in contractul de asigurare pentru care s- a achitat contributia de asigurari sociale prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta.
Art. VI - (1) Plata contributiei de asigurari sociale se efectueaza intr-o singura transa sau esalonat, in transe lunare, pana la data de 01 septembrie 2021.
(2) Contractul de asigurare sociala incheiat conform prezentei ordonante de urgenta isi inceteaza aplicabilitatea la data la care contributia de asigurari sociale datorata este achitata in intregime.

(3) In situatia in care la data de 1 septembrie 2021, contributia de asigurari sociale datorata nu este achitata in intregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzator platii efectuate.

(4) Plata contributiei de asigurari sociale se efectueaza prin orice mijloc de plata prevazut de lege, inclusiv in numerar, la casieria casei teritoriale de pensii in raza careia se afla domiciliul persoanei interesate.

Art. VII – Anexele 1- 3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta

Art. VIII - Articolul 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu doua noi alineate, alin. (11) si (12) cu urmatorul cuprins:

(11) In situatii exceptionale, determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de munca, declarate in conditiile legii, angajatorul/angajatorii a/au incetat activitatea si/sau daca arhiva acestuia/acestora nu mai poate fi identificata, perioadele prevazute la art. 16 lit. a) pot fi valorificate pe baza informatiilor, respectiv datelor preluate din carnetele de munca, existente in arhiva electronic creata in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Arhiva electronica cuprinde atat datele preluate din carnetele de munca cat si carnetele de munca scanate.

(12) Dispozitiile alin. (11) vizeaza situatiile intervenite ulterior crearii arhivei electronice.

PRIM - MINISTRU
Ludovic ORBAN

de Cristina Savu


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Noile conditii in care puteti recupera anii-lipsa la stagiul de cotizare. Proiect integral":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".