Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Externalizare serviciu si desfiintare post. MODEL nota de fundamentare, preaviz si incetare CIM

19 /Feb2020
Tags: notificare preavizdecizie de incetare cimconcediere individualadesfiintare post

Va oferim pasii de urmat pentru incetarea unui contract de munca cu un salariat ca urmare a desfiintarii postului. Potrivit firmei, serviciul urmeaza sa fie externalizat astfel ca se va stabili daca trebuie incheiat un contract de prestari servicii cu acelasi fost salariat.

Desfiinarea postului este determinata de interese economice- financiare, reducerea cheltuielilor si responsabilitatilor suplimentare in cazul unui contract de munca fata de un contract de prestari servicii. 

Veti regasi si modele pentru urmatoarele documente:

1. Nota de fundamentare a desfiintarii postului
2. Notificarea de preaviz
3. Decizia de incetare a contractului


Raspunsul specialistului:

Desfiintarea unui post din cadrul unitatii presupune o concediere individuala.

Astfel, potrivit art. 65 alin. (1) din Codul muncii, concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.
Potrivit alin. (2) al aceluiasi articol, desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.

In cazul concedierii individuale angajatorul nu are obligatia oferirii unui alt loc de munca salariatului si nici avizarea AJOFM.

In speta, etapele concedierii individuale sunt:

1. Nota de fundamentare a desfiintarii postului
2. Notificarea de preaviz
3. Decizia de incetare a contractului

La incetarea contractelor de munca angajatorul are obligatia eliberarii unui document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate (art. 34 alin. (5) din Codul muncii coroborat cu art. 7 alin. (5) din HG 905/2017).

1. Model Nota de fundamentare


Antet societate


                                                                                           Nr. ----- / ----------


AVIZAT,                                       APROBAT,
Dpt. financiar-contabil,                   DIRECTOR GENERAL,
DIRECTOR ECONOMIC,                    ADMINISTRATOR,
                                                                                                        

Nota de fundamentare

Avand in vedere externalizarea serviciului ...................................................,
Ca urmare a necesitatii adoptarii unor masuri urgente la nivelul S.C. ... care sa asigure reducerea cheltuielilor si incadrarea acestora in nivelul veniturilor estimate a fi incasate in urmatoarele 12 luni;
Luand in considerare lista de prioritati in vederea adoptarii unor masuri de concediere individuala in cadrul S.C. ...,

In conformitate cu dispozitiile art. 65 - 67 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;
Este necesara adoptarea masurii concedierii individuale pentru motive care nu tin de persoana salariatului si desfiintarea unui post de ……… pozitia ..... din statul de functii al S.C. ..., motiv pentru care va supunem aprobarii initierea demersurilor necesare punerii in aplicare a masurii respective.

Mentionam ca raportat la numarul total de salariati desfiintarea unui post nu se incadreaza in ipotezele aplicarii procedurii concedierii colective motiv pentru care masura care face obiectul prezentei Note de fundamentare reprezinta o concediere individuala, pentru care este necesara respectarea aplicarii procedurilor prealabile (preaviz, acordarea unui loc de munca corespunzator pregatirii profesionale, analizarea posibilitatii acordarii de salarii compensatorii etc.).

Avand in vedere aceste considerente, cum desfiintarea locului de munca se impune ca o masura efectiva cu cauze reale si serioase, va supunem aprobarii prezenta Nota de fundamentare si emiterea deciziei privind acordarea preavizului legal si ulterior a deciziei de concediere individuala pentru postul mai sus mentionat.
Mentionam ca in actualul stat de functii exista un post vacant si anume postul de ………… pozitia ...... din statul de functii, post care urmeaza a fi pus la dispozitia salariatului vizat de masura concedierilor individuale in vederea exprimarii punctului personal de vedere cu privire la trecerea in postul respectiv, ca procedura prealabila emiterii deciziilor de preaviz.

sau
Mentionam ca in actualul stat de functii nu exista un post vacant.

Drept pentru care am formulat prezenta “Nota de fundamentare” la care anexam urmatoarele inscrisuri:
- analiza care prezinta schimbarile tehnologice -schimbarea tehnologiei de pe metal pe plastic si transferul unui proiect din plantul A catre plantul B;
- raportul economic din perioada …… a Departamentului ………. din cadrul Societatii ...;
- situatia previziunilor pentru perioada ……….. a Societatii ....
- bugetul pentru anul ……… din punct de vedere …….. versus previziuni realizari perioada …………...

                        Director Comercial

 

2. Model preaviz art. 75 din Legea 53/2003 - Codul muncii, republicat

PREAVIZ Nr. ……. /………..

Avand in vedere Nota de fundamentare nr. ……. din data de ………, cu privire la raportul economic si situatia comenzilor estimate si realizate la nivelul ………………………………… ,
In temeiul dispozitiilor art. 65 din Legea 53/2003 cu modificarile ulterioare, directorul general al …………………….. in baza art. xx din actul constitutiv

DECIDE
Art. 1. - Incepand cu data de ………….. doamnei/domnului …………. avand functia de ……….. in cadrul ……………………….. i se acorda un preaviz de 20 de zile lucratoare in perioada ………. - …………...
(2) In perioada preavizului, salariatei/salariatului i se acorda dreptul sa absenteze 8 ore pe zi de la programul unitatii pentru a-si cauta un loc de munca fara ca aceasta sa-i afecteze salariul si celelalte drepturi (optional).
Art. 2. - (1) La implinirea termenului de preaviz urmeaza a se aplica decizia de concediere a salariatei/salariatului ………………….. avand ca efect incetarea contractului individual de munca inregistrat, la Inspectoratul Teritorial de munca, cu nr. ……… din ……………., ca urmare a concedierii individuale din initiativa angajatorului pentru motive care nu tin de persoana salariatului.
(2) Motivele de fapt ale concedierii individuale sunt urmatoarele:
- externalizarea serviciului ...................................................,;
- raportul economic din perioada ……………… a …………………... din care rezulta scaderea veniturilor si limitarea posibilitatii dezvoltarii proiectelor care sa permita incasarea de noi venituri;
- situatia previziunilor pentru perioada …………………..…………. a ………………………….. comparativ cu planurile de vanzari estimate pentru anul ……… din care rezulta un numar de comenzi mai mic decat cel preconizat;
- bugetul pentru anul ……… din punct de vedere ……….. versus previziuni realizari perioada ……………………… ;
- necesitatea adoptarii unor masuri urgente la nivelul …………………… care sa asigure reducerea cheltuielilor si incadrarea acestora in veniturile estimate a fi incasate in urmatoarele 12 luni, in contextul efectelor blocajului financiar si dificultatii contractarii de credite din sistemul bancar;
- necesitatea adoptarii masurii concedierii individuale pentru motive care nu tin de persoana salariatului si desfiintarea unui post de ……….. pozitia …………….. din statul de functii al ……………………… ;
- desfiintarea locului de munca se impune ca o masura efectiva cu cauze reale si serioase.
(3) Disponibil in unitate este postul de ……… pozitia ………… din statul de functii salariata/salariatul ………… urmand a-si exprima in scris optiunea privind acceptarea ofertei respective de trecere in postul pentru care a optat.
Sau
(3) Nu sunt posturi disponibile in unitate.
Art. 3 . - Motivul de drept al concedierii individuale il constituie art. 65-67 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.
Art. 4. - La desfacerea contractului individual de munca i se va acorda salariatei/salariatului o compensatie/indemnizatie echivalenta cu valoarea a 4 salarii nete din luna anterioara concedierii (optional). De asemenea salariatei/salariatului i-a fost acordata facilitatea prevazuta la art. 1 alin. (2) din prezenta decizie (optional).
Art. 5. - Departamentele financiar-contabilitate si Departamentul ……………… vor pune in aplicare prevederile prezentei decizii.


Director General,
Administrator,

………………………………………


Data comunicarii ……………
Semnatura de luare la cunostinta a salariatului …………………


3. Model decizie de concediere

DECIZIA Nr. ……. /……………..


Avand in vedere Nota de fundamentare nr. …….. din data de …….., cu privire la raportul economic si situatia ………….. la nivelul …………………..,
In temeiul dispozitiilor art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii cu modificarile ulterioare,
Directorul general al …………………….. in baza art. xx din actul constitutiv

DECIDE
Art. 1. - Incepand cu data de ………. doamnei/domnului ……………….. avand functia de ……………………… in cadrul ………… ii inceteaza contractul individual de munca inregistrat la Inspectoratul teritorial de munca cu numarul ……… din ………………. din initiativa angajatorului pentru motive care nu tin de persoana salariatului, ca urmare a concedierii individuale a acesteia generata de desfiintarea efectiva a postului ocupat dintr-o cauza reala si serioasa.
Art. 2. - Motivele de fapt ale concedierii individuale sunt urmatoarele:
- externalizarea serviciului ...................................................;
- raportul economic din perioada a ………………. din cadrul ………….. din care rezulta scaderea veniturilor si limitarea posibilitatii dezvoltarii proiectelor care sa permita incasarea de noi venituri;
- situatia previziunilor pentru perioada ……. a …………………. din cadrul ………………………………. comparativ cu planurile de vanzari estimate pentru anul in curs din care rezulta un numar de comenzi mai mic decat cel estimat;
- bugetul pentru anul ………………. din punct de vedere ……………….. versus previziuni realizari perioada ……………………..;
- necesitatea adoptarii unor masuri urgente la nivelul ………………. care sa asigure reducerea cheltuielilor si incadrarea acestora in veniturile estimate a fi incasate in urmatoarele 12 luni, in contextul efectelor blocajului financiar si dificultatii contractarii de credite din sistemul bancar;
- necesitatea adoptarii masurii concedierii individuale pentru motive care nu tin de persoana salariatului si desfiintarea unui post de ………………. pozitia ……….. din statul de functii al ………………………..;
- desfiintarea locului de munca se impune ca o masura efectiva cu cauze reale si serioase.
Art. 3. - (1) Salariatei/salariatului ……………………. s-a acordat un preaviz de 20 de zile lucratoare in perioada ……… - ………. in baza preavizului inregistrat cu numarul ……. din data de …………………… .
(2) In perioada preavizului, salariatei/salariatului i s-a acordat dreptul sa absenteze 8 ore pe zi de la programul unitatii pentru a-si cauta un loc de munca fara ca aceasta sa-i fi afectat salariul si celelalte drepturi (atentie daca s-a acordat).
Art. 4. - Singurul loc de munca disponibil in unitate care a fost comunicat salariatei este postul de ……. pozitia …………… din statul de functii care a fost refuzat de salariata/salariat potrivit notei scrise a acesteia inregistrata cu nr. ……. din data de ……….
Sau
Art. 4. - Nu exista un alt loc de munca disponibil in unitate.
Art. 5. - (1) Ca urmare a desfacerii contractului individual de munca i se acorda salariatului o compensatie/indemnizatie echivalenta cu valoarea a 4 salarii nete din luna anterioara concedierii.
(2) De asemenea salariatului i-a fost acordata si facilitatea prevazuta la art. 3 alin. (2) din prezenta decizie (atentie daca s-a acordat).
Art. 6. - Motivul de drept al concedierii individuale il constituie art. 65-67 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.
Art. 7. - Prezenta decizie se poate contesta in termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul (de domiciliu al salariatului) Sectia a VIII-a - Litigii de munca si asigurari sociale.
Art. 8. - Prezenta decizie isi produce efectele la data expirarii perioadei de preaviz si anume data de ………………..
Art. 9 . - Departamentele financiar - contabilitate si Departamentul ………………………………., vor pune in aplicare prevederile prezentei decizii.


Director General,
Administrator,
………………………………………

Data comunicarii ………………

Semnatura de luare la cunostinta a salariatului ………………………………


Raspuns oferit de Alexandra Nedelcu, expert Legislatia muncii, pentru PortalCodulMuncii.ro


 


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Externalizare serviciu si desfiintare post. MODEL nota de fundamentare, preaviz si incetare CIM":
Rating:

Nota: 4.1 din 5 din 10 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".