Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Restructurare posturi prin concediere individuala sau colectiva. Cum se procedeaza?

05 /Iun2020
Tags: concediere individualaconcediere colectivarestructurare

Restructurarea posturilor inseamna desfiintarea acestora. Posturile pot fi desfiintate prin concediere. Concedierea poate fi individuala sau colectiva. In cazul concedierilor individuale, criteriile de selectie se stabilesc prin contractul colectiv de munca, iar in lipsa acestuia de catre angajator prin reglementari interne.

Atunci cand in contractele colective aplicabile sunt prevazute clauze care stabilesc anumite reguli de selectie, angajatorul are obligatia sa le aplice iar instantele de judecata sunt abilitate sa verifice respectarea acestora.

Astfel, regimul de drept comun al concedierilor il constituie art. 65 – 67 din Codul muncii, republicat. Concedierea individuala este definita ca fiind o concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, constand in incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.

Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa. In cazul concedierii individuale angajatorul nu are obligatia oferirii unui alt loc de munca salariatului si nici avizarea AJOFM.

In cazul concedierii salariatul beneficiaza de o perioada de preaviz de minimum 20 de zile lucratoare (art. 75 din Legea 53/2003 – Codul muncii, republicat).


Pentru ca o concediere sa fie clasificata a fi individuala nu trebuie sa indeplineasca conditiile unei concedieri colective.
Astfel, potrivit art. 68 din Codul muncii prin concediere colectiva se intelege concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu tin de persoana salariatului, a unui numar de:
- cel putin 10 salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati mai mult de 20 de salariati si mai putin de 100 de salariati;
- cel putin 10% din salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati cel putin 100 de salariati, dar mai putin de 300 de salariati;
- cel putin 30 de salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati cel putin 300 de salariati.

La stabilirea numarului efectiv de salariati concediati colectiv se iau in calcul si acei salariati carora le-au incetat contractele individuale de munca din initiativa angajatorului, din unul sau mai multe motive, fară legatura cu persoana salariatului, cu conditia existentei a cel putin 5 concedieri.
Numarul salariatilor ce urmeaza a fi concediati se raporteaza la numarul total al salariatilor angajatorului in vederea stabiliri in raport de dispozitiile art. 68 din Codul muncii daca concedierea este individuala sau colectiva.

In ceea ce priveste concedierea colectiva, aceasta este reglementata in art. 68 – 74 din Codul muncii.

Precizam ca documentul declansator al procedurii concedierii colective il constituie o notificare elaborata de catre angajator si comunicata simultan:
– sindicatului sau reprezentantilor salariatilor, dupa caz;
– Inspectoratului teritorial de munca;
– Agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca.
Notificarea va cuprinde:
a) numarul total si categoriile de salariati;
b) motivele care determina concedierea preconizata;
c) numarul si categoriile de salariati care vor fi afectati de concediere;
d) criteriile avute in vedere, potrivit legii si/sau contractelor colective de munca, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
e) masurile avute in vedere pentru limitarea numarului concedierilor;
f) masurile pentru atenuarea consecintelor concedierii si compensatiile ce urmeaza sa fie acordate salariatilor concediati, conform dispozitiilor legale si/sau contractului colectiv de munca aplicabil;
g) data de la care sau perioada in care vor avea loc concedierile;
h) termenul inauntrul caruia sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numarului salariatilor concediati.

Notificarea constituie primul moment al unor consultari care vor presupune informare din partea angajatorului, raspuns din partea sindicatului, reactie din partea angajatorului si se vor finaliza cu decizia privind concedierea colectiva sau neoperarea acesteia.

Sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor pot propune angajatorului masuri in vederea evitarii concedierilor ori diminuarii numarului salariatilor concediati, intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii.

In situatia in care, ulterior consultarilor cu sindicatul sau reprezentantii salariatilor angajatorul decide aplicarea masurii de concediere colectiva, acesta are obligatia de a notifica in scris inspectoratul teritorial de munca si agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca, cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere.

Notificarea trebuie sa cuprinda toate informatiile relevante cu privire la intentia de concediere colectiva, precum si rezultatele consultarilor cu sindicatul sau reprezentantii salariatilor, in special:
- motivele concedierilor,
- numarul total al salariatilor,
- numarul salariatilor afectati de concediere;
- data de la care sau perioada in care vor avea loc aceste concedieri.

Angajatorul are obligatia sa comunice o copie a acestei notificari sindicatului sau reprezentantilor salariatilor, la aceeasi data la care a comunicat-o inspectoratului teritorial de munca si agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca.

Sindicatul sau reprezentantii salariatilor pot transmite eventuale puncte de vedere inspectoratului teritorial de munca.
La solicitarea motivata a oricareia dintre parti, inspectoratul teritorial de munca, cu avizul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca, poate dispune reducerea perioadei de 30 de zile dupa care se poate trece la operarea disponibilizarilor, fara a aduce atingere drepturilor individuale cu privire la perioada de preaviz.

Odata epuizate etapele care privesc consultarea cu sindicatul si notificarea Inspectoratului teritorial de munca si a Agentiei de ocupare a fortei de munca, se pune problema nominalizarii persoanelor care vor fi afectate de concedierea colectiva respectiva.

Codul muncii prevede, criteriile din CCM se aplica pentru departajarea salariatilor dupa evaluarea realizarii obiectivelor de performanta.
Deciziile se emit pentru fiecare salariat disponibilizat in parte si se comunica salariatilor.

Mentionam faptul ca aceasta reprezinta in linii mari, procedura generala a concedierii colective.

Aceasta procedura comporta particularitati in functie de situatia speciala a angajatorului. De aceea recomandam ca la realizarea procedurii concedierii collective angajatorul sa fie asistat de o persoana cu pregatire juridica, consilier juridic/avocat care va inctocmi si documentele necesare inclusiv deciziile de concediere asa incat acestea sa fie intocmite cu respectarea prevederilor legale.

Raspuns oferit de Alexandra Nedelcu, Expert Legislatia muncii, pentru PortalCodulMuncii.ro
 


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Restructurare posturi prin concediere individuala sau colectiva. Cum se procedeaza?":
Rating:

Nota: 4.75 din 5 din 4 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".