Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Model act aditional pentru trecerea la telemunca in 2021

04 /Sep2020
Tags: telemuncaact aditional cimmodel act aditionalcontract telemunca 2021

In cadrul unei firme, un salariat cu contract de munca cu norma intreaga urmeaza sa plece intr-un alt stat pentru o bursa timp de mai multe luni de zile. Nu se doreste incheierea CIM, ci modificarea contractului de la 8 ore la 4 ore pe zi, angajatul urmand sa lucreze de la distanta din tara respectiva. Ce acte vor trebui intocmite si cum se procedeaza?

Raspunsul specialistului:

Conform art. 2 alin. (1) din Legea 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, in sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) telemunca - forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor;
 

Un ghid dedicat integral telemuncii si contextului in care poate fi aplicata:
Telemunca sau munca si de acasa >>b) telesalariat - orice salariat care desfasoara activitatea in conditiile prevazute la lit. a).

Astfel, cu privire la locul muncii, singura conditie impusa de textul legal este ca acest loc sa fie alt loc decat locul de munca organizat al angajatorului.

Prin urmare, locul muncii poate fi stabilit si in alt stat intrucat legea nu distinge dupa cum locul muncii poate fi stabilit in Romania sau in alt stat. Dar locul muncii trebuie sa fie precizat in contractul individual de munca, spre exemplu domiciliul sau reședinta salariatului din tara respectiva. Nu este suficient sa se mentioneze teritoriul tarii unde isi va desfasura activitatea salariatul.

Cititi si:   Contractul de telemunca in 2021. Model contract si prevederi telemunca sau munca de acasa

Conform art. 3 din Legea 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, activitatea de telemunca se bazeaza pe acordul de vointa al partilor si se prevede in mod expres in contractul individual de munca odata cu incheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act aditional la contractul individual de munca existent.

Asadar, in cazul unui contract de munca existent se poate incheia act aditional cu respectarea prevederilor art. art. 5 alin. (2) din Legea 81/2018.

Conform art. 17 alin. (5) din Codul muncii, orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) (a se vedea lit. b) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil.

Asadar, daca activitatea desfasurata de salariat in Polonia presupune folosirea tehnologiei informatiei si a comunicatiilor puteti incheia act aditional cu clauza de telemunca in care veti arata ca salariata presteaza activitatea la caminul () din Polonia in intervalul orar ....

Telemunca sau munca de acasa este reglementata la modul general de Codul muncii si prin Legea nr. 81/2018. Legea nr. 81 din 30 martie 2018 reglementeaza modalitatea de desfasurare a activitatii de catre salariat in regim de telemunca. Legea este aplicabila in domeniile de activitate in care este posibila desfasurarea activitatii in regim de telemunca.

Putem defini telemunca drept o forma de organizare a muncii, prin intermediul careia salariatii, utilizand tehnologia informatiei si comunicatiilor, indeplinesc atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detin in alt loc decat sediul sau domiciliul angajatorului, cel putin o zi pe luna.

Munca, ce ar putea fi realizata si la sediul angajatorului, este realizata la distanta fata de acesta, in mod regulat si voluntar, utilizand internetul, telefonul sau alte mijloace disponibile. Salariatul care desfasoara astfel de activitati in mod regulat poarta denumirea de telesalariat, activitatea sa fiind prevazuta in contractul individual de munca.

Salariatul isi poate exprima acordul cu aceasta forma de organizare a muncii prin semnarea unui act aditional la contractul individual de munca.

Asadar, activitatea de telemunca se bazeaza pe acordul de vointa al partilor si se prevede in mod expres in contractul individual de munca odata cu incheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act aditional la contractul individual de munca existent.
 

Va prezentam modelul unui act aditional cu clauza de telemunca:
 

Angajator S.C. ................... S.R.L.
Sediul .............................................,
Inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J../......../...........
CUI ....................................
Telefon: ..............................
 

ACT ADITIONAL Nr. ............ din 30 ianuarie 2020

LA CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor la data de ……………………
 

Partile contractului:
Angajator S.C. ..................................... S.R.L., cu sediul social in .............................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J ........../.............../............, CUI ..................., tel. ......................, avand contul nr. IBAN XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, deschis la Banca ....................... Sucursala ......................., reprezentata legal prin ..................., legitimat cu CI seria ..........., nr. ................, eliberata de ....................... Sector ................ la data ...................., CNP ......................., in calitate de administrator
si
Telesalariat ............................. domiciliat in .............................., posesor al CI seria ............ nr. .................. eliberata de ................. .................... la data de ...................., CNP .................................. permis de munca seria ……. nr …………… din data de

 

in temeiul dispozitiilor art. 17 alin. (5) din Codul muncii - Legea nr. 53/2003 republicata, de comun acord am convenit modificarea urmatoarelor clauze contractuale astfel:
 

Art. 1. Locul muncii:

Activitatea se desfasoara astfel:

- 4 ore in intervalul orar 7,00 - 11,00 in zilele de luni, marti, joi si vineri la la domiciliul salariatului din localitatea ................................, str. ………….. nr. …………, bl. ……………, sc. ….., ap. ………., sector/judet …………….;
- 4 ore in intervalul orar 7,00 - 11,00 in ziua de joi la sediul angajatorului din localitatea ................................, str. ………….. nr. …………, bl. ……………, sc. ….., ap. ………., sector/judet …………….
Evidentierea orelor de munca prestate de telesalariat se face prin internet in platforma angajatorului, la deschiderea si inchiderea platformei-program a unitatii.
 

Art. 2. Salarizarea:
(...)
5. Angajatorul nu suporta cheltuielile aferente activitatii in regim de telemunca.
Sau
5. Conditiile in care angajatorul suporta cheltuielile aferente activitatii in regim de telemunca.

Art. 3. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:

a) echipament individual de protectie: ……NU/(...)…………….

b) echipament individual de lucru: laptop si telefon mobil;
(...)

e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca: conform regulamentului intern, contractului colectiv precum si obligatia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozitiile din reglementarile legale, din contractul colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul intern, in materia protectiei datelor cu caracter personal, precum si obligatia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
 

f) instaleaza, verifica si intretine echipamentul de munca necesar, platforma-program precum si toate programele necesare bunei desfasurari a activitatii;
 

g) asigura conditii pentru ca tetesalariatul sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de desfasurare a activitatii de telemunca si utilizarii echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfasurare a activitatii de telemunca, la introducerea unui nou echipament de munca, la introducerea oricarei noi proceduri de lucru.
 

Telesalariatul trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala nici propria persoana, nici alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor sale, telesalariatul are urmatoarele obligatii:

a) sa informeze angajatorul cu privire la echipamentele de munca utilizate si ia conditiile existente ia iocuriie desfasurarii activitatii de telemunca si sa ii permita acestuia accesul, in masura in care este posibil, in vederea stabilirii si realizarii masurilor de securitate si sanatate in munca, necesare conform clauzelor din contractul individual de munca, ori in vederea cercetarii evenimentelor;

b) sa nu schimbe conditiile de securitate si sanatate in munca de la locurile in care desfasoara activitatea de telemunca;

c) sa utilizeze numai echipamente de munca care nu prezinta pericol pentru securitatea si sanatatea sa;

d) sa isi desfasoare activitatea cu respectarea dispozitiilor privind obligatiile lucratorilor, asa cum sunt ele prevazute in Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, precum si in conformitate cu clauzele contractului individual de munca;

e) sa respecte regulile specifice si restrictiile stabilite de catre angajator cu privire la retele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispozitie.

Art. 4. Drepturi si obligatii ale partilor privind protectia datelor cu caracter personal

S.C. ……………. S.R.L. cu sediul in ………………. colecteaza anumite informatii cu caracter personal in ceea ce va priveste atat pe dvs. in calitate de telesalariat cat si restul salariatilor prin intermediul functiei pe care o detineti. Aceasta are ca scop indeplinirea obligatilor referitoare la relatia de telesalariat si salariati in raportul de munca, de calcul si de plata a drepturilor salariale si de eliberare a documentelor ce atesta calitatea fiecaruia dintre angajatii S.C. ……… S.R.L.

In cazuri speciale ni se poate solicita legal sa transmitem aceste informatii autoritatilor publice si putem dezvalui informatii partiale funnizorilor de servicii (exemplu: IT, contabilitate, SSM, PSI, reprezentanti legali etc.) in cadrul activitatii pe care o desfasuram. In toate aceste cazuri, S.C. …………. S.R.L. va lua toate masurile necesare asigurarii confidentialitatii datelor tale.
Pentru mai multe informatii privind protectia datelor cu caracter personal puteti studia:

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor),
- Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protectia datelor personale in cadrul activitatilor specifice desfasurate de autoritatile de aplicare a legii.
 

Art. 5. Restul clauzelor raman neschimbate.

Incheiat in doua exemplare originale azi, 30.01.2020 cate un exemplar pentru fiecare parte.

ANGAJATOR,                        SALARIAT,
S.C. .............................................. S.R.L.,        ...............................................


Numele/prenumele
-    Administrator -


Conform art. 3 alin. (2) lit. e) din HG 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor (Revisal), in cazul unui contract de telemunca, angajatorul completeaza registrul cu tipul contractului individual de munca.

 Raspuns oferit de Alexandra Nedelcu, Expert Legislatia muncii, pentru PortalCodulMuncii.ro

 


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Model act aditional pentru trecerea la telemunca in 2021":
Rating:

Nota: 4.08 din 5 din 39 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".