Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Model de fisa de post pentru Manager Resurse Umane

17 /Ian2022 Exclusiv
Tags: fisa postuluifisa postului manager resurse umanefisa de post manager hr

Managerul de resurse umane are o mare responsabilitate, deoarece el are grija de cea mai importanta resursa a companiei - angajatii.

Model de fisa postului pentru Manager Resurse Umane


Identificarea postului

Numele si prenumele titularului: .......................

Denumirea postului: Manager Resurse Umane

[Daca in organigrama dvs. denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa mentionati in fisa si denumirea din COR.] 

Pozitia in COR / Cod: 121207

[In cazul in care denumirea postului din firma dvs. nu se regaseste in COR, va trebui sa treceti codul din COR pentru denumirea cea mai apropiata din punct de vedere al sarcinilor si responsabilitatilor.]

Departamentul / locatia: Departament Resurse Umane
[Repartizarea se va face conform marimii, specificului si organigramei firmei.]

Nivelul postului:

Conducere / coordonare: Top
Executie: Nu este cazul

Relatiile:

Ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):
se subordoneaza: Directorului General
are in subordine: Toti angajatii din Departamentul Resurse Umane
Functionale (colaborare, pe orizontala): Cu toti managerii celorlalte departamente din firma
Reprezentare (colaborare, consultanta): Cu firme de recrutare si selectie, firme de consultanta, cu autoritatile de stat centrale si locale pe probleme de personal
[Pentru punctele a, b si c se va tine cont de marimea, specificul si organigrama firmei.]


Descrierea postului

Scopul general al postului
Asigurarea si mentinerea unui sistem unitar de resurse umane calificate si competente pentru indeplinirea obiectivelor firmei.
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti.]

Obiectivele postului

Coordonarea intregii activitati a Departamentului Resurse Umane.
Elaborarea, implementarea si actualizarea strategiilor si politicilor de resurse umane in conformitate cu politicile si strategia generala ale firmei.

[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei obiectivele pot diferi.]

Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului
    • Elaboreaza si urmareste implementarea strategiei si a procedurilor de lucru privind resursele umane din firma si le integreaza in strategia generala a firmei.
    • Dezvolta, revizuieste, implementeaza si actualizeaza politicile de angajare, de motivare si de beneficii pentru resursele umane din firma.
    • Elaboreaza, dezvolta si implementeaza planuri de cariera si dezvoltare personala atat pentru personalul din pozitiile cheie, cat si pentru restul personalului din firma.
    • Negociaza, proceseaza, revizuieste si monitorizeaza contractele de angajare.
    • Decide titulatura posturilor din companie conform COR.
    • Prezinta conducerii firmei rapoarte privind activitatea de resurse umane
    • Elaboreaza si aplica diferite instrumente de psiho-diagnostic, evaluare, motivare etc.
    • Consiliaza managerii celorlalte departamente ale companiei cu privire la activitatile de resurse umane
    • Elaboreaza Manualul Personalului.
    • Coordoneaza activitatile de recrutare si selectie, de orientare si integrare a noilor angajati, de evaluare a performantelor si de motivare, gestioneaza situatiile conflictuale, de criza etc.
    • Analizeaza in permanenta nivelurile de salarizare de pe piata muncii pentru a propune pachete salariale motivante.
    • Coordoneaza elaborarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare si urmareste ca fiecare angajat sa ia la cunostinta intocmai continutul acestor documente.
    • Identifica problemele cu care se confrunta angajatii si propune managementului solutii pentru rezolvarea acestora
    • Elaboreaza organigrama firmei si o reface ori de cate ori se impune (de exemplu daca se creeaza posturi care nu sunt prevazute in organigrama prezenta etc.).
    • Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in baza fiselor de post.
    • Propune masuri de recompensare sau sanctionare a personalului din subordine in conformitate cu legislatia in vigoare si politicile firmei.
    • Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine.
    • Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice specialitatii sale, stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA, CA) in sarcina reprezentantului legal.
    • Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei sarcinile / atributiile / activitatile pot diferi.]

Descrierea responsabilitatilor postului
    • Privind relatiile interpersonale / comunicarea
    • Reprezinta Departamentul Resurse Umane in relatia cu celelalte departamente.
    • Raspunde de corectitudinea si veridicitatea informatiilor transmise catre superiorul ierarhic si catre personalul firmei.
    • Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in raporturile din cadrul Departamentului Resurse Umane, precum si in relatiile cu persoanele din exterior.
    • Asigura dezvoltarea si imbogatirea permanenta a competentelor proprii de comunicare, precum si a celor din echipa.
    • Promoveaza imaginea firmei prin transparenta, confidentialitate si transmiterea de informatii reale.
    • Fata de echipamentul din dotare
    • Respecta procedurile interne legate de utilizarea instrumentelor si a aparaturii din dotare.
    • Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta.
    • Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea.
    • In raport cu obiectivele postului
    • Mentine si transmite un standard de profesionalism in realizarea activitatilor departamentului.
    • Raspunde de elaborarea, actualizarea si mediatizarea (catre toti angajatii firmei) a organigramei, a Manualului Personalului, a Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare.
    • Colaboreaza cu Departamentul Marketing si Relatii Publice pentru crearea si mentinerea unei imagini pozitive a firmei.
    • Raspunde de calitatea si precizia evaluarilor psihologice.
    • Asigura crearea unei atmosfere destinse in jurul procesului de evaluare pentru a evita inhibitia psihica a angajatilor.
    • Raspunde de aplicarea si reinnoirea bateriilor de teste si a formelor de interviu realizate.
    • Raspunde de modul de realizare a consilierii si orientarii profesionale.
    • Raspunde de conformitatea politicilor si practicilor de angajare, motivare, beneficii si programe de resurse umane cu politicile generale ale firmei si cu legislatia muncii.
    • Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului, participand (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare.
    • Verifica si aproba pontajul lunar pentru personalul din subordine.
    • Este responsabil pentru buna desfasurare a procesului de evaluare a performantelor angajatilor si pentru definirea clara si corecta a obiectivelor individuale.
    • Raspunde de confidentialitatea datelor la care are acces.
    • Privind securitatea si sanatatea muncii
    • Respecta normele privind Securitatea si Sanatatea muncii si PSI si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine.
    • Raspunde de efectuarea instruirii la locul de munca si a celei periodice a tuturor angajatilor din subordine.
    • Consemneaza rezultatul instruirii in fisele de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si a datei instruirii.
    • Raspunde de pastrarea fiselor de instruire individuala ale angajatilor din subordine.
    • Raspunde de luarea la cunostinta si de aplicarea masurilor stabilite in urma evaluarii riscurilor in zonele cu risc ridicat.
    • Raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de alta natura stabilite de angajator in Planul de prevenire si protectie in urma evaluarii riscurilor, pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor din subordine.
    • Privind regulamentele / procedurile de lucru
    • Respecta politicile si procedurile de resurse umane din firma.
    • Implementeaza si urmareste respectarea procedurilor de lucru generale specifice firmei (programul de lucru, punctualitatea in intocmirea si predarea rapoartelor etc.).
    • Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare de catre subordonati.
    • Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei responsabilitatile postului pot diferi.
Atentie! Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei.]

Conditiile postului de lucru

Programul de lucru 8 ore si suplimentar cand este nevoie.
Se va asigura corelarea acestor dispozitii cu acelea ale clauzei specifice din CIM, precum si cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la alternanta turelor, daca este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.

Conditiile materiale

ambientale Nu lucreaza in conditii ambientale deosebite.
deplasari Are deplasari frecvente, participari la evenimente in afara firmei, in localitate, in tara si in strainatate.
spatiu Are birou propriu.
conditii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Telefon mobil, PC sau laptop, masina de serviciu, alte facilitati (plata concediului de odihna petrecut impreuna cu familia, asigurare de sanatate si / sau de viata etc.)
Conditii de formare profesionala Participa la diverse traininguri, workshopuri, seminarii, congrese de specialitate etc. in tara si in strainatate, MBA.
d)   Buget Gestioneaza bugetul Departamentului Resurse Umane.
[Conditiile de la punctele a, b, c si d se decid la nivelul fiecarei firme in functie de conditiile specifice si de posibilitati.]

Gradul de autonomie

Autoritate asupra altor posturi  ...........................
[Se refera la alte posturi decat cele aflate in subordinea directa. Autoritatea se stabileste in fiecare firma de catre conducere, pentru fiecare post in parte - in functie de marimea, specificul si organigrama firmei.]
Delegare (inlocuitori, sarcini delegate)
inlocuieste pe: Un Specialist in Resurse Umane din Departament.
este inlocuit de: Directorul General sau de un Specialist in Resurse Umane, cu responsabilitati limitate.

[De obicei, fiecare firma stabileste si mentioneaza numele persoanei inlocuitoare, cu precizarea responsabilitatilor si a sarcinilor pe perioada delegarii.]

Indicatori de performanta

Cresterea productivitatii muncii ca urmare a politicilor de instruire si dezvoltare personala cu ...% pe durata de .....
Scaderea fluctuatiei de personal cu ...% in…...
Cresterea gradului de loializare a angajatilor cu ....% in …….
[In functie de specificul firmei, pot fi utilizati indicatori diferiti, cu valori diferite, in limitele responsabilitatilor si performantelor cerute de post.]

Perioada de evaluare a performantelor
Bianual
[Se stabileste in functie de sistemul de evaluare din fiecare firma.]

Evolutii posibile
Poate evolua pe pozitia de ...........................
[Se stabileste in functie de planificarea carierei din fiecare firma.]


Specificatiile postului

Nivelul de studii
Studii superioare, de preferinta in resurse umane sau in domeniul socio-uman.
[Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]

Calificarea necesara

Cursuri de specializare postuniversitare de manager resurse umane
Specializare in diferite instrumente de evaluare si psihodiagnoza organizationala.
Cunostinte de legislatia muncii.
Cunoasterea pietei locale a fortei de munca.
Cunoastere limbi straine: limba engleza, de preferat nivel avansat.
Operare PC: Word, Excel.
[In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte calificari / specializari.]

Competentele postului
    • abilitati de negociere, diplomatie, toleranta in lucrul cu angajatii;
    • cunoastere la nivel profesionist a mediului si dinamicii pietei muncii;
    • cunostinte si abilitati de evaluare psihologica;
    • competente in elaborarea si aplicarea de instrumente de evaluare;
    • abilitati de comunicare;
    • abilitati de a lucra independent si in echipa;
    • capacitate de analiza si sinteza;
    • discernamant si capacitate de a rezolva problemele;  
    • capacitate de auto-organizare si punctualitate;
    • atitudine pozitiva si abilitati de a se mobiliza si de a-i mobiliza pe altii;
    • stabilitate psihica, echilibru emotional, constanta in atitudini;
    • rezistenta la efort si stres;
    • preocupare permanenta pentru ridicarea nivelului profesional individual.
[In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte competente.]

Experienta de lucru necesara

Minimum 3 ani intr-o pozitie de coordonare in domeniul resurselor umane.
[Experienta solicitata depinde de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.] 


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Model de fisa de post pentru Manager Resurse Umane":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".